گسل 2500k

مقیاس 2/5 میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سیدعلی آقانباتی و دکتر عبدالعظیم حقی پور
سال تهیه ۱۳۶۴
پروژه نقشه زمین شناسی 2/5 میلیونیوم

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه گسل با مقیاس 1:2500000، از نقشه زمین شناسی با همین مقیاس که در سال 1364 توسط دکتر سیدعلی آقانباتی و دکتر عبدالعظیم حقی پور تهیه گردیده ، استخراج شده است. در این لایه، گسل ها بر اساس مکانیسم حرکت تقسیم بندی شده اند.