گسل های ایران (مقیاس دو میلیونیوم)

مقیاس دو میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان میرعلی اکبر نوگل سادات
سال تهیه ۱۳۷۲
پروژه نقشه کواترنری ایران (پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران)

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه، گسل ها در مقیاس 2 میلیونیوم بر اساس مکانیسم حرکت و همچنین لرزه زا بودن تقسیم بندی شده اند.