پهنه بندی خطر زمین لغزش

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مدیریت بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (الف.انتظام سلطانی، م. میرتمیزدوست، الف.شمشکی، الف. مهدی علی نیا، ه. دانشمند)
سال تهیه ۱۳۹۷
پروژه نقشه پهنه بندی زمین لغزش ایران

مبلغ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه پهنه بندی خطر زمین لغزش از نقشه پهنه بندی زمین لغزش ایران با مقیاس 1:1000000 در حوزه ایران که توسط مدیریت بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (الف.انتظام سلطانی، م. میرتمیزدوست، الف.شمشکی، الف. مهدی علی نیا، ه. دانشمند) تهیه گردیده، استخراج شده است. در این نقشه 9 لایه اطلاعاتی وزندهی و تلفیق شده و بر این اساس کشور از لحاظ احتمال وقوع زمین لغزش به چهار پهنه خطر بسیار پایین، پایین، متوسط و بالا تقسیم شده است.