واحدهای ماگمایی 2500K

مقیاس 2/5 میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سید علی آقانباتی
سال تهیه ۱۳۷۰
پروژه نقشه سنگهای ماگمایی (پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران)

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه ماگمایی با مقیاس 1:2500000، از نقشه سنگهای ماگمایی ایران که در سال 1370 توسط دکتر سید علی آقانباتی تهیه گردیده، استخراج شده است. این نقشه در راستای پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شده است. در این لایه کلیه سنگ های آذرین بر اساس سن و جنس و به تفکیک زون های ساختاری طبقه بندی شده اند.