واحدهای ماگمایی (مقیاس یک میلیونیوم)

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمدهاشم امامی، میرمحمد صادقی و جعفر عمرانی
سال تهیه ۱۳۷۱
پروژه نقشه ماگمایی ایران (پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران)

مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه پراکندگی سنگ های ماگمایی در زمان و مکان مشخص شده است.