زمین شناسی (مقیاس یک میلیونیوم)

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمد رضا سهندی و منوچهر سهیلی
سال تهیه ۱۳۹۳
پروژه نقشه زمین شناسی یک میلیونیوم

مبلغ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه، واحدهای زمین شناسی بر اساس سن، جنس و زون های ساختاری تقسیم بندی شده اند.