نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1نقشه پتانسیل کارست شدگی کشورزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
2نقشه لرزه زمین ساخت ایرانزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
3نقشه پهنه بندی زمین لغزش های کشورزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
4نقشه خطر سیلاب کشورزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
5نقشه پهنه های فرونشست دشت های ایرانزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
6نقشه پهنه های مستعد گرد و غبار در ایرانزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
7علی حاجیزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳۰ تا °۴۵.۰۰ از °۳۹.۳۰ تا °۴۰.۰۰
8رضوانشهرزمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۹.۰۰ تا °۴۹.۳۰ از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
9لطف آبادزمین شناسیخراسان شمالى1:100000- از °۵۹.۰۰ تا °۵۹.۳۰ از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
10سیه چشمه-1:100000- از °۴۴.۰۰ تا °۴۴.۳۰ از °۳۹.۰۰ تا °۳۹.۳۰
11پیشینزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۶ تا °۲۷
12سراوانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۷ تا °۲۸
13نره نوزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۸ تا °۲۹
14نیک شهرزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۶ تا °۲۷
15ایرانشهرزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۷ تا °۲۸
16 چاه غیبزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۸ تا °۲۹
17زاهدانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۹ تا °۳۰
18دریاچه هامونزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۰ تا °۳۱
19زابلزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۱ تا °۳۲
20 گزیکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۲ تا °۳۳