فصلنامه علوم زمین شماره ۶۲

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۲
صاحب امتیاز دکتر داریوش اسماعیلی. امیر اثنی عشری. دکتر حسین رحیم پور بناب و دکتر عباس امینی فضل- دکتر علی یساقی و جواد باقری- دکتر نصرالله عباسی- دکتر محمد رضا شایسته فر. دکتر صمد بنیسی و مهدی ایزدی- افشین اکبرپور. دکتر ایرج رسا. دکتر محمود مهرپرتو و بهزاد محمدی- سید
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی
گرافیست انتشارات احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۶

دکتر داریوش اسماعیلی. امیر اثنی عشری. دکتر حسین رحیم پور بناب و دکتر عباس امینی فضل- دکتر علی یساقی و جواد باقری- دکتر نصرالله عباسی- دکتر محمد رضا شایسته فر. دکتر صمد بنیسی و مهدی ایزدی- افشین اکبرپور. دکتر ایرج رسا. دکتر محمود مهرپرتو و بهزاد محمدی- سید هادی حسینی و دکتر حمید آقابابایی- دکتر نصرالله کلانتری. معصومه کرمی فرد و عباس چرچی- دکتر جهانبخش دانشیان و علیرضا چگینی- دکتر محمد هاشم امامی و محمد نوری زاده- حسین هادی زاده. دکتر علی اصغر کلاگری و علی عابدینی- دکتر کاوه خاکسار. مسعود گودرزی. محمد رضا غریب و مراحم رحمتی- دکتر محمود عبداللهی. دکتر سید محمد جواد کلینی و کرم رضا زمانی- سید سعیدالرضا اسلامی و دکتر محمد مهدی خطیب- دکتر مسعود علی پور. دکتر ایرج رسا. دکتر محمود مهرپرتو. دکتر احمد خاکزاد و دکتر محمد حسین آدابی- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد و الهه زارعی- ایرج جباری و داوود طالب پور- دکتر محمود حسینی نژاد. دکتر مهدی یزدی و دکتر قدرت الله ترابی- دکتر حسین زمانیان. دکتر بیژن یوسفی یگانه و سید عارف علوی- دکتر علیرضا بشری

مقاله ها

۱. مهاجرت گسل در پهنه‌های گسلی امتدادلغز؛ مطالعه موردی: پهنه گسلی فعال اردکول - خاور ایران

۲. مطالعه ژئوشیمیایی عناصر خاکی کمیاب (REE)در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاوری ایران)

۳. بررسی کانه‌زایی طلا در محدوده مسجدداغی جلفا

۴. بررسی سنگ‌شناسی و ژئودینامیک گنبدهای آتشفشانی و نفوذیهای نیمه‌ژرف جوان منطقه بلده- البرز مرکزی

۵. تلفیق داده‌های سنگ‌نگاری، پتروفیزیکی و لرزه‌نگاری سه بعدی: نگرشی بر سرشت نمایی مخزن میشریف میدان رشادت واقع در خلیج فارس

۶. ارزیابی حساسیت نواحی بالادست سد مهاباد به فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS

۷. شرایط زمین‌شناسی و تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی تراورتنهای تزئینی آذرشهر

۸. ویژگیهای ژئوشیمیایی چینه‌های فامنین در ایران(برش میغان) و مراکش(برشهای مراکیب و بو)

۹. تعیین حساسیت سازندهای زمین شناسی حوضه آبریز مهارلو به فرسایش

۱۰. زیست چینه‌شناسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاور و جنوب خاور سمنان

۱۱. زون‌بندی کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی در کانسار اسکارنی بابا‌علی(باختر ایران)

۱۲. مطالعه میکروسکوپی زغال‌سنگهای برخی از معادن‏کرمان

۱۳. رد پای جدید دایناسور از رسوبات سازند شمشک (ژوراسیک پیشین) در روستای هرزویل، البرز باختری

۱۴. ویژگیهای کانسنگ معدن روی دره زنجیر یزد از دیدگاه فروشویی

۱۵. ترکیب و توزیع گرهکهای مونازیت در شیلهای تریاس بالایی مروست(یزد- ایران)

۱۶. بررسی میزان تولید مواد آلی (Paleoproductivity) طی انبایش سازند گورپی در برش الگو

۱۷. بررسی اثر شکستگیها بر ظهور چشمه‌های منطقه سردشت و شهیون در استان خوزستان

۱۸. اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعات کانی‌های سنگین در رسوبات رودخانه‌ای در برگه توپوگرافی۱:۵۰۰۰۰ برندق، شمال شرق زنجان، ایران

۱۹. تحلیل ساختاری تاقدیس دهنو، شاهدی از اثر گسلهای عرضی- برشی زیر سطحی بر هندسه چینهای زاگرس چین خورده‌-‌رانده

۲۰. سخن سردبیر