فصلنامه علوم زمین شماره۵۲-۵۱

فصلنامه علوم زمین شماره۵۲-۵۱
صاحب امتیاز نویسندگان: آنیتا ترابی ، محمد رضا قاسمی، علی دلال اوغلی، عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، احمد عباس نژاد، سید علی آقانباتی، ابراهیم قاسمی نژاد، عبدالله سعیدی، محمود احمد‌زاده هروی، امید دبیری، حسین وزیری مقدم، عریزالله طاهری، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه ئ
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر منوچهر قرشی
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات احمدی
صاحب امتیاز انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۸۳

نویسندگان: آنیتا ترابی ، محمد رضا قاسمی، علی دلال اوغلی، عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، احمد عباس نژاد، سید علی آقانباتی، ابراهیم قاسمی نژاد، عبدالله سعیدی، محمود احمد‌زاده هروی، امید دبیری، حسین وزیری مقدم، عریزالله طاهری، حبیب الله قاسمی، مسیب سبزه ئی، تیری ژوتو ، اروه بلون، محمد هاشم امامی، فریبا کرمی، عبدالحمید رجائی، ساسان لیاقت، علیرضا زراسوندی، کاظم اروعی، آرش گودرزی، فاطمه واعظ جوادی، علی پورلطیفی، سیامک باقریان، محمد طورچی

مقاله ها

۱. تحلیل جنبشی چین خوردگی در افقهای مخزنی میدانهای نفتی واقع در فروافتادگی دزفول

۲. منشأ یخسارهای سنگی سبلان مطالعه موردی یخسار سنگی دامنهء شمالی چکاد حرم

۳. بررسی سنگ شناختی و ریز ساختاری مجموعه دگرگونی سورسات(جنوب خاوری شاهین دژ)

۴. حفره فروکش کارستی در اختیار آباد – شمال باختری کرمان

۵. پالینوزوناسیون نهشته‌های قاعده گروه شمشک(تریاس بالا) در دامنه البرز شمالی بر مبنای داینوفلاژله‌ها

۶. بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)

۷. سن پرتوسنجی بخش‏های مافیک و دگرگونی‏های میزبان مجموعه اولترامافیک ـ مافیک سیخوران، جنوب خاوری ایران

۸. سخن سردبیر

۹. نقش زمین ساخت در تحول زمین ریخت شناسی پایکوههای شمالی رشته کوه بزقوش

۱۰. کانی شناسی و پی جویی مقدماتی کانیهای سنگین رسوبات آبرفتی رودخانه کرخه در استان خوزستان

۱۱. تعیین حد نهایی معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار CSMINE

۱۲. معرفی چند ماکروفسیل گیاهی از گلمکان، شمال خاور ایران

۱۳. بررسی کانسارهای کرومیت توده پریدوتیتی آبدشت