فصلنامه علوم زمین شماره ۵۳

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۳
صاحب امتیاز نویسندگان : محمد ولی ولی زاده، آرش شریفی، حسین معماریان، مازیار حقیقی، عبدالرحیم جواهریان، احمد سدید خوی، محمد لطفی، مهرداد کریمی، علی اصغر کلاگری، محسن موذن، منصور مجتهدی، علی عامری، عادل وطن دوست، مجید نبی بیدهندی، غلامحسین نوذری، خسرو خسرو تهرانی، مسیح
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات دایره سبز
صاحب امتیاز انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۳

نویسندگان : محمد ولی ولی زاده، آرش شریفی، حسین معماریان، مازیار حقیقی، عبدالرحیم جواهریان، احمد سدید خوی، محمد لطفی، مهرداد کریمی، علی اصغر کلاگری، محسن موذن، منصور مجتهدی، علی عامری، عادل وطن دوست، مجید نبی بیدهندی، غلامحسین نوذری، خسرو خسرو تهرانی، مسیح افقه، نجمه السادات مهدوی، محسن آروین، غلامحسین شمعانیان اصفهانی، جمشیدحسن زاده، جفری، هدنکوئیست، کیکوهاتوری، مجید قادری، محمد رضا کبریائی زاده، مهدی یزدی، علی همدانی

مقاله ها

۱. بررسی ژئوشیمی توده سینیتی آرش در ایران مرکزی، با نگاهی ویژه به متاسوماتیسم آلکالن

۲. آسیب شناسی آموزش مهندسی معدن در ایران

۳. برآورد قدرت انفجارهای هسته‌ای سمیپالاتینسک با استفاده ازموج P لرزه‎نگاشتهای SRO مشهد

۴. کانی سازی و نحوه تشکیل کانسار نوع رگه ای (نیکل – کبالت – آرسنیک – بیسموت و عناصر پایه) بایچه باغ(شمال باختری زنجان – ایران)

۵. بررسی کانیهای مات (سولفیدها و اکسیدها) در کمپلکس آذرین مافیک-اولترا‌مافیک میشو، جنوب باختر مرند، شمال باختر ایران

۶. کاربرد نگار چگالی در برآورد میزان خاکستر زغال‌سنگ منطقه پروده ۱ طبس

۷. مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند تاربور در شمال – شمال خاور و جنوب خاور شیراز

۸. زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی گدازه‎های بازالتی ده‏سرد بافت، جنوب‏ کرمان: به عنوان کاربردی برای فرآیندهای ذوب و غنی‏شدگی در یک محیط خارج از محور بازشدگی

۹. سخن سردبیر

۱۰. زیست چینه‌شناسی بازوپایان و کنودونت‌های شاخص سازند شیشتو در باختر طبس (برش نیاز)

۱۱. مقایسه کانی‌سازی اپی‌ترمال فلزهای پایه و گرانبها در مناطق گندی و ابوالحسنی استان سمنان، ایران