فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۷ بهار ۱۳۹۷

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره  ۱۰۷ بهار ۱۳۹۷
مدیر مسئول دکتر راضیه لک
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محمد رضا قاسمی
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست غمامی- نورورزی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۷ بهار ۱۳۹۷

۲. سخن سردبیر

۳. ساخت و بافت، کانی‌شناسی و مطالعه میانبارهای سیال کانسار روی- سرب – باریت کوه کلنگه، کمربند فلززایی ملایر- اصفهان، جنوب اراک

۴. بررسی تأثیر محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی، میدان نفتی کوپال

۵. زیست‏ چینه‎نگاری داینوفلاژله های ژوراسیک میانی سازند هجدک در کوچکعلی جنوبی، طبس و تطابق آن با دیگر زیست‎زون های پالینومورفی هم ارز

۶. مینرال‎شیمی و پتروژنز اسکارن خاور نابر، جنوب باختر کاشان

۷. بررسی پتروفیزیکی مخزن کربناته ایلام با استفاده از روش تشدید مغناطیس هسته‎ای (NMR) و داده‎های مغزه در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

۸. معرفی مناطق بی‎هنجاری کانی‌سازی آهن بر پایه داده‌های ژئوفیزیکی در محدوده فراش استان کرمان

۹. توصیف و زیست‌چینه‌نگاری آمو نیت‌های سازند کژدمی، برش چینه‌شناسی تنگ ماغر شمال باختر بهبهان (حوضه زاگرس)

۱۰. تحلیل واتنش پایدار و برآورد تاوایی در سنگ‌های دگرگون اطراف مشهد

۱۱. شیمی کرومیت، رهیافتی به منشأ توده اولترامافیکی شمال خاور حاجی‌آباد، استان هرمزگان

۱۲. مدل‌سازی تنش القایی ناشی از وزن دریاچه گتوند علیا بر روی گسل گلستان

۱۳. مطالعه امکان‌سنجی جایگزینی ترازیابی دقیق با GPS/Levelling در منطقه ایران

۱۴. استفاده از ژئوشیمی فلزات نوبل و ترکیب کانی‌شناسی پریدوتیت‌ها در تعیین پتروژنز و جایگاه زمین‎ساختی کمپلکس فرا‌بازی رودان کرمان، جنوب ایران

۱۵. سنگ‎چینه‏ نگاری و زیست‎چینه‎نگاری توالی‎های سیلورین در برش چینه‎شناسی رباط قره‌بیل بر پایه کنودونت‎ها

۱۶. سنگ شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی توده نفوذی پراچان (شمال کرج)

۱۷. سنگ‎چینه‎نگاری و زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان)

۱۸. فعالیت ماگمایی بازی در حوضه کششی پشت کمانی ژوراسیک زیرین- میانیدر لبه شمالی پهنه‎های ایران مرکزی- جنوب البرزخاوری،شاهرود- دامغان

۱۹. مقایسه روش‌ها و متغیرهای مؤثر در آب ورودی به تونل‌های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران

۲۰. مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال‌خاور همدان

۲۱. مدل‌سازی ضریب بزرگنمایی خاک‌های ماسه‌ای به دو روش شبکه عصبی و برنامه‌ریزی بیان ژن

۲۲. تحلیل هندسی- جنبشی و تکامل ساختاری گسل های کوه درنجال، بلوک خاوری گسل کلمرد (ایران مرکزی)

۲۳. سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی شمال زاویه، جنوب‌باختر کرج

۲۴. مطالعه‌ ژئوشیمی عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در رسوبات بستر دریاچه ارومیه

۲۵. زیست‎چینه نگاری نانوفسیل های آهکی کرتاسه پیشین خاور ایران، شمال باختر قائن (برش چینه‎شناسی نیمبلوک)

۲۶. ژئوشیمی ایزوتوپی Sr-Nd و سن سنجی ۴۰Ar-۳۹Ar و Rb-Sr گرانیت‌های نوع A۲ قوشچی، شمال ارومیه، شمال باختر ایران

۲۷. پیش‌بینی نرخ فرونشست زمین با برآورد متغیرهای هیدرولیکی آبخوان، حاصل‌‌شده از داده‌های آزمون پمپاژ و الگوریتم‌های بهینه‌‌سازی در منطقه ۱۹ تهران

۲۸. تغییرات ایزوتوپی گوگرد کانی‌های سولفیدی در سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک، کمان ماگمایی سنوزوییک کرمان، جنوب‌خاور ایران