فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۴ تابستان ۱۳۹۶

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره  ۱۰۴ تابستان ۱۳۹۶
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار نعیمه موسوی
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محمد رضا قاسمی
طراح پشت جلد علی اصغر رحیم پور بناب
گرافیست نرگس غمامی- معصومه نوروزی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۶

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۴ تابستان ۱۳۹۶

۲. سخن سردبیر

۳. چینه‌شناسی، دیرینه شناسی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی برش بهار، جنوب اصفهان (ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب خاور لرستان)

۴. بررسی منشأ برخی عناصر در رسوبات سطحی استان سمنان و شمال خاوری اصفهان با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

۵. رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه ­زایی اپی ­ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت­ سلیمان

۶. بررسی نفوذپذیری ساختارهای همراه با پهنه‎های گسلی (گسل کوهبنان، شمال کرمان، ایران مرکزی)

۷. بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی و ویژگی‎های رسوب گل‎فشان ناپگ، مکران، ایران

۸. تأثیر آب‌های شور بر تغییر ویژگی‌های مهندسی ماسه‎سنگ‌ها

۹. کانسار روی و سرب پیچمتو، شمال باختر شاهرود: مطالعات کانی­ شناسی، میانبارهای سیال و ایزوتوپی (C, O, S)

۱۰. جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه­ داغ و معرفی گونه Permocalculus halimedaformis برای اولین بار از ایران

۱۱. برآورد جنبایی گسل‌های فعال در جنوب و باختر بلوک لوت بر پایه گشتاورهای زمین‌شناختی، لرزه‌ای و ژئودتیک

۱۲. برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی

۱۳. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی دایک‌های شمال مشهد اردهال

۱۴. خاستگاه رسوبی و بوم‎شناسی نهشته‎های رودیست‎دار کرتاسه پسین خرم‎آباد حوضه زاگرس

۱۵. تکوین ساختاری پهنه گسلی آشخانه در شمال ‌باختر کپه‌داغ (شمال‌ خاور ایران)

۱۶. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک­ های مزوکرات و ملانوکرات در پیکره گرانودیوریتی لخشک، شمال­­ باختر زاهدان

۱۷. بررسی­ های سنگ ­نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت­ های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز

۱۸. پهنه‌بندی ساختاری و ریخت‌زمین‌ساختی کپه‌داغ خاوری

۱۹. استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای بهبود مدل دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)

۲۰. پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه ­داغ مرکزی

۲۱. دگرگونه‌های زاینده‌رود، شمال شهرکرد: دو تفسیر به‌کلی متفاوت از یک مجموعه پی‌سنگی در نقشه‌های زمین‌شناسی نجف‌آباد و چادگان

۲۲. تحلیل محیط رسوب­ گذاری و پس از رسوب­ گذاری سازند فهلیان در تاقدیس‌های لار و خامی(پهنه ایذه)

۲۳. بررسی نقش ساختارهای زمین‌ساختی و چینه ­شناسی در پیش‎بینی هجوم آب به درون تونل با استفاده از روش سنجش از دور (مطالعه موردی: تونل انتقال آب نوسود، قطعه ۱-الف)

۲۴. بررسی تأثیردرصد مگنتیت بر ویژگی‎های مکانیکی و لرزه‌ای کانسنگ‌های آهن: مطالعه موردی کانسنگ معدن چادرملو

۲۵. کانسار مس- طلای پورفیری ائوسن مسجدداغی، شمال باختر­ ایران، نمونه­ ای از کانسارهای پورفیری نوع جزایر کمانی

۲۶. مطالعه شیمی ‌کانی‌ها و تعیین دما و فشار دگرگونی در گارنت-کلینوپیروکسن آمفیبولیت‌های جنوب خاور قره‌آغاج-آذربایجان شرقی

۲۷. مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب ­باختر زنجان

۲۸. زمین ­شیمی دگرسانی آرژیلیک: مطالعه موردی از منطقه جیزوان، پهنه طارم- هشتجین