فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۲ زمستان ۱۳۹۵

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۲ زمستان ۱۳۹۵
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محسن موذن- مهندس جعفر حسن پور
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محمد رضا قاسمی
طراح پشت جلد دکتر مرتضی طالبیان
طراح روی جلد دکتر مرتضی طالبیان
گرافیست نرگس غمامی، معصومه نورورزی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۵

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۲ زمستان ۱۳۹۵

۲. سخن سردبیر

۳. کانی شناسی وزمین شیمی عناصر خاکی کمیاب پهنه های کائولینیزه منطقه گورگور،شمال تکاب،شمال باخترایران

۴. ماهیت ژئوشیمیایی سرپانتینیت های مجموعه اولترامافیک- مافیک مشهد شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی پالئوتتیس در شمال خاور ایران

۵. ترافشارش راست‏ بُر ستبرپوست در همتافت تکاب، شمال باختر ایران

۶. مطالعه کوارتزهای گرمابی بر پایه کاتدولومینسانس(CL)، ریزدماسنجی و لیزر رامان در کانسار لاطلا، شمال میدوک

۷. مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی)

۸. گسلش فعال، زمین لرزه ها و فرگشت ساختاری وابسته به فراگام دوگانه (مطالعه موردی محمدآباد در خاور ایران)

۹. مینرال‎شیمی و ژئوشیمی دایک‎های لامپروفیری کانسار مس- مولیبدن پورفیری سونگون (ورزقان- شمال باختر ایران)

۱۰. زیست‏ چینه ‏نگاری رسوبات کربناته ائوسن در خاور ایران مرکزی (ناحیه تربت جام): با اهمیت گسترش چینه ‏شناسی گونه Nummulites perforatus و نانوفسیل های آهکی

۱۱. محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته های سازند جیرود در برش ده صوفیان

۱۲. پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه مورا، شمال ترود

۱۳. کاربرد روش های تصمیم گیری EN-SAW و ANP در مطالعات زمین شناسی: ارزیابی و اولویت‌بندی خطر فعال شدن استراتوولکان های ایران به عنوان مطالعه موردی

۱۴. توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی در منطقه مکران

۱۵. سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی

۱۶. مس رگه‌ای جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت، خاور ایران: مطالعات کانی سازی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن

۱۷. بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی

۱۸. واکاوی جنبش‎شناختی و تنش‌های زمین‌ساختی در پهنه گسلی قیر، زاگرس، ایران

۱۹. بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه- بیستون برپایه پژوهش های ریخت زمین ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران

۲۰. سنگ نگاری، منشأ و تحولات ماگمایی کمپلکس نفوذی خونرنگ، شمال باختر جیرفت، استان کرمان

۲۱. تحولات پتروژنزی و محیط زمین‌ساختی هارزبورژیت‌های مجموعه اولترامافیک آب‍بید (خاور حاجی‎آباد، استان هرمزگان)

۲۲. تحلیل رخساره ای سنگی و جایگاه چینه ای افق های کانه زایی روی- سرب- باریت با میزبان کربناته– تخریبی در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد

۲۳. میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماهنشان- میانه، شمال باختر ایران

۲۴. بررسی میزان مواد غذایی آب‌های سطحی کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی در سازند گورپی، تاقدیس کوه گورپی

۲۵. پهنه ‌بندی خطر زمین‌ لغزش به روش ‌های آنتروپی و وزن شاهد (مطالعه موردی: منطقه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری)

۲۶. مینرال شیمی کروم‎اسپینل و تعیین محیط زمین‎ساختی پریدوتیت‎های لرد‎گرم پایین در خاور حاجی‎آباد، جنوب خاور ایران

۲۷. تفکیک فازهای تنش دیرین با استفاده ازداده های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال

۲۸. سن سنجی U-Pb و ایزوتوپ های Lu-Hfو Oروی کانی زیرکن توده های نفوذی دگرگون شده جنوب باختر سلماس

۲۹. کانی شناسی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب نهشته فسفات جیرود در دره شمشک، شمال تهران

۳۰. دگرگونی پیشرونده در متاپلیت های کمپلکس دگرگونی ده سلم، خاور بلوک لوت، به استناد دماسنجی زوج گارنت- بیوتیت

۳۱. محیط رسوبی، رخساره های الکتریکی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان