فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۹۹ بهار ۱۳۹۵

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۹۹ بهار ۱۳۹۵
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محسن موذن- مهندس جعفر حسن پور
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد رحمان عباسپور
طراح روی جلد عباس توسلی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۵

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۹۹ بهار ۱۳۹۵

۲. سخن سردبیر

۳. معرفی سامانه گسلی جوزک- قتلیش در پهنه کپه داغ باختری و نقش آن در پهنه‌بندی ساختاری منطقه

۴. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده)

۵. مدل خطی المان محدود در انگیزش لغزش گسلی مجاور با سدها

۶. شرایط محیط دیرینه لایه‎های زغال‎سنگی ناحیه زغال‌دار قشلاق (البرز خاوری) بر پایه شواهد سنگ‌نگاری و رخساره‌ای

۷. منشا آرسنیک و چگونگی آزادسازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان

۸. زیست‌چینه‌نگاری استراکدای سازند آب‌تلخ در برش مزدوران (خاور کپه‌داغ)

۹. فعالیت ماگمایی کششی پشت کمانی در حوضه الیگومیوسن لبه شمالی ایران مرکزی

۱۰. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی دشت‌کوه در شمال ایرانشهر، پهنه فلیش خاور ایران

۱۱. زیست‌چینه نگاری توالی‌های دونین بر پایه کنودونت‌ها در برش های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران

۱۲. زمین شناسی، کانه نگاری و ژنز کانه زایی مس چینه سان در منطقه تازه کند، شمال خاور تبریز

۱۳. کانسار خلیفه لو: کانی زایی مس- طلای اپی‌ترمال سولفیداسیون بالا (High-Sulfidation) در پهنه ماگمایی طارم، شمال خرمدره

۱۴. الگو‌سازی چرخه زمین‌لرزه‌ای‌ در گسل شمال تبریز بر پایه داده‌های GPS

۱۵. منشأ رگه‌های پلی متال اپی ترمال در منطقه نیکوییه (باختر قزوین) بر اساس مطالعات کانی‌شناسی، دگرسانی و میانبار سیال

۱۶. ریززیست‌چینه‎شناسی سازند پابده (ائوسن میانی– بالایی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه، باختر گسل کازرون

۱۷. تحلیل الگوی ساختاری تاقدیس احمدی

۱۸. شناسایی و ارزیابی میراث زمین‌شناسی پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان به منظور تأسیس ژئوپارک پیشنهادی تخت سلیمان در آذربایجان غربی

۱۹. مطالعه سنگ‎شناسی و ژئوشیمی آمفیبولیت‎های جنوب خاور سیه‌چشمه، شمال باختر ایران

۲۰. ماکروفسیل‎های گیاهی سازند کلاریز معدن یورت شرقی، آزادشهر و تطابق آن با دیگر افق‎های گیاهی ایران و جهان

۲۱. تعیین محیط زمین‏ ساخت- ماگمایی سنگ های آتشفشانی شمال خاور تالاب گاوخونی بر پایه داده‌های ژئوشیمیایی

۲۲. زیست‌چینه نگاری و ‌دیرینه‎بوم‎شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن‌بران شناور، سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام

۲۳. رخساره‎های کانسنگ، پهنه‎بندی دگرسانی و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کانسار سولفید توده‎ای مس- روی- نقره نوع بشی (Besshi-type) بوانات (جیان)، استان فارس

۲۴. رسوب‎شناسی و اثرشناسی نهشته‎های دریای باز تحت تأثیر امواج و دلتای رودخانه ای سازند نایبند (تریاس بالایی) در بلوک طبس، ایران مرکزی

۲۵. تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی شمال بندان (برش دغال)

۲۶. ریزساختار در پهنه ‏های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)

۲۷. فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود

۲۸. سنگ‌چینه‌نگاری سازند وژنان (کربنیفر پسین- پرمین پیشین) در نواحی آباده- شهرضا بر پایه یافته‌های نوین