فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۹۸ زمستان ۱۳۹۴

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۹۸ زمستان ۱۳۹۴
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محسم موذن- مهندس جعفر حسن پور
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد سعید افسری فرد
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۵

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۹۸ زمستان ۱۳۹۴

۲. سخن سردبیر

۳. کانی شناسی و زمین شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان

۴. ترکیب آشکارسازها در تهیه نقشه از کانی‎های دگرسان گرمابی (مطالعه موردی: گناباد)

۵. تفسیر فابریک های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین– میاندشت

۶. بررسی وضعیت تنش نو زمین ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان، شمال خاوری ایران

۷. بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمی متابازیت و متاپریدوتیت‌های کمپلکس دگرگونی ده‌سلم و گلوگاه، خاور بلوک لوت

۸. مطالعات زمین شناسی، سنگ‌نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)

۹. به کار‌گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی پتانسیل گسترش کارست‌سنگ‌های کربناتی زاگرس بر پایه عامل‌های آب‎زمین‎شناختی و اقلیمی

۱۰. تأثیر سطوح جدایشی بر هندسه چین خوردگی میدان های نفتی باباحبیب و سرکان (ناحیه مرکزی لرستان، شمال باختری زاگرس)

۱۱. زمین‌شناسی و الگوی ساختاری حوضه رسوبی انارک- تلمسی

۱۲. مطالعه چینه‌نگاری سنگی و زیستی نهشته‌های آهکی پرمین میانی و پسین در برش چینه‌شناسی ایلانلو، شمال قره ضیاءالدین

۱۳. روزن‌بران تریاس بالایی بخش حوض‌خان از سازند نایبند در ایران مرکزی (جنوب نایبندان)

۱۴. بررسی کانی‌سازی مس- طلادار گرانیتویید طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبار سیال

۱۵. شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان‌های سواحل مکران

۱۶. رخساره ها ، محیط رسوبی و دیاژنز سازند مبارک در ناحیه ولی آباد، البرز مرکزی

۱۷. سنگ شناسی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی همیجان و سنگ های اسیدی همراه (جنوب باختر بهاباد، ایران مرکزی)

۱۸. رفتارنگاری سد دوستی تا انتهای ساخت به کمک داده‌های ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی

۱۹. آمونیت‌های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس)

۲۰. زیست‌چینه‌نگاری مقایسه‌ای سازند آسماری در برش‌هایی از تاقدیس‌های ماله‌کوه و امیران بر پایه روزن‌بران کف‌زی ناحیه لرستان، حوضه زاگرس، ایران

۲۱. تعیین ابعاد بهینه انباشتگاه‌های اختلاط با استفاده از شبیه‌سازی زمین‌آماری- مطالعه موردی

۲۲. ارزیابی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب شیل‌های نفتی قالی‎کوه (جنوب باختر الیگودرز) با استفاده از روش‌های تجزیه عنصری و پیرو لیز راک‎اول

۲۳. زمین‌شیمی، سنگ‌زایش و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی و نفوذی در محدوده ذخایر مس پورفیری درآلو و سرمشک، جنوب کمربند مس کرمان، ایران

۲۴. مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، LogR∆ و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوای هیدروکربن

۲۵. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران

۲۶. تحلیلی نو در چگونگی جایگیری توده گرانیتوییدی الوند با استفاده از مطالعه روابط میان شیب خطوارگی، برگوارگی مغناطیسی و بزرگای عددی آنها

۲۷. بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله ها) و استراکدا

۲۸. مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های گرانی بوگه و هشدار سونامی ناشی از ساختار فرورانشی منطقه مکران (مطالعه‌ موردی: منطقه بریس)

۲۹. کانسار مس معدن بزرگ با میزبان آتشفشانی، نمونه ای از کانسارهای مس نوع مانتو، خاور شاهرود

۳۰. ارزیابی دوره بازگشت زمین‌لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ‌های لرزه‌ای

۳۱. مطالعه خاردارن میوسن (سازند میشان) در برش گهره، شمال بندرعباس، استان هرمزگان

۳۲. تعیین ساختار بالایی پوسته در زاگرس خاوری به روش توموگرافی محلی

۳۳. ‌محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت‌ مخزنی بخش بالایی سازند سروک در خلیج ‌فارس‌

۳۴. سنگ‌نگاری، دما فشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت‌های دره‌ده (خاور افیولیت ملانژ نایین)

۳۵. بررسی بافت های کوارتز در کانسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی- کاتدولومینسانس

۳۶. ارزیابی کیفیت مخزنی سازند کنگان در یکی از چاه‌های میدان گازی کیش با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ

۳۷. بررسی گونه‌های گیاهی برای امکان‌سنجی اکتشاف کرومیت به روش بیوژئوشیمیایی در افیولیت‌های خواجه‌جمالی، نیریز، ایران

۳۸. ترکیب روش های فازی داده محور و دانش محور در مدل سازی پتانسیل معدنی به‌منظور تولید نواحی اهداف اکتشاف

۳۹. ارزیابی متغیر‌های کنترل کننده شدت شکستگی‌‌ در توالی‌های رسوبی سازند آسماری در تاقدیس کوه آسماری، زاگرس چین‌خورده