فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(سنگ و کانی)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(سنگ و کانی)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار علیرضا کریمی باوند پور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد سعیده قدیمی و حامد مکاری یامچی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه بهار۱۳۹۴ شماره ۹۵ (سنگ و کانی)

۲. سخن سردبیر

۳. بررسی ژئوشیمی و کانی‌شناسی مواد تشکیل دهنده گل‌فشان‌های حاشیه جنوب خاوری دریای مازندران و رسوبات بسترحاشیه دریا

۴. ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس ترشیری، منطقه شاه‌سلیمان‌علی (جنوب باختر بیرجند- خاور ایران)

۵. مراحل کانه‌زایی و منشأ آهن کانسار باشکند در جنوب‌باختری سلطانیه بر اساس شواهد کانی‌شناسی، ساخت، بافت و ژئوشیمی

۶. زمین شیمی و کانی شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان غربی

۷. استفاده از عناصر خاکی کمیاب و میانبارهای سیال در تعیین خاستگاه سیـال‌های سازنـده اسکارن پناه کوه، شمال باختر تفت، استان یـزد

۸. مطالعه کانه‌زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از داده¬های ژئوشیمیایی و میانبارهای سیال

۹. مطالعات شیمی چینه شناسی (Chemostratigraphy) و منطقه‌بندی عنصری در رخساره‌های کانه دار کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی نوده، جنوب باختر سبزوار

۱۰. زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال درکانسار بالوجه؛ نمونه ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران

۱۱. سیماهای زمین شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی

۱۲. کانه زایی تنگستن (مس- طلا) چاه ‎پلنگ جنوبی: کانی شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و داده‌های ایزوتوپی

۱۳. بررسی تکامل زمین شناسی- فلززایی در منطقه خاور الیگودرز با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب و فرعی

۱۴. مطالعه کانی سازی مولیبدن در نوار قره داغ(اردوباد)- شیورداغ با تأکید بر سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی توده های نفوذی میزبان (شمال باختر ایران)

۱۵. زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال نهشته برون‌زاد روی در منطقه خارنگون، شمال خاوری بافق، ایران مرکزی

۱۶. ژئوشیمی زیست‌محیطی عناصر ضروری و سمی در نمونه‌های خاک‌در محدوده برگه ۱:۵۰۰۰۰ کرمان

۱۷. کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی دارای پتانسیل محیطی خطرناک (PHTEs) نهشته‌های زغال سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری

۱۸. بررسی نتایج نمونه برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ سیه رود (شمال باختری ایران)

۱۹. ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ‌های میزبان کانه‌زایی کانسار اپی‌ترمالی نیان واقع در شمال باختری بلوک لوت- خاور ایران

۲۰. مطالعه زمین شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانه زایی های طلای شمال بزمان

۲۱. سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل ها-دایک‌ های گابرویی در باختر شفارود، کوه های تالش

۲۲. سن سنجی توده نفوذی کوه‌دم، دایک‌ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیم-سرب

۲۳. کانه‌زایی مس چینه‌کران نوع مانتو (Manto-type) در آندزیت پورفیر پیروبیتومن‌دار کشکوییه رفسنجان، زیرپهنه دهج-ساردوییه

۲۴. مطالعات رخساره‌شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان)

۲۵. زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران

۲۶. سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی چالو با استفاده از روش فابریک مغناطیسی

۲۷. سنگ‌شناسی و دمافشارسنجی میکاشیست‌های ‌خلج (جنوب مشهد)

۲۸. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی کرومیتیت‌های چشمه‌بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین‌ساختی

۲۹. ژئوشیمی و پتروژنز آداکیت های دامنه جنوبی نوار افیولیتی شمال سبزوار با تکیه بر نتایج ایزوتوپ های -Pb Sr-Nd

۳۰. مطالعه سنگ‎نگاری و ریزساختارهای سرپانتینیت های کمپلکس سیخوران (جنوب خاوری کرمان)

۳۱. بررسی سنگ نگاری و سنگ شناسی توده نفلین سینیتی کلیبر استان آذربایجان شرقی

۳۲. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده‌های گرانیتوییدی شمال باختر تاکستان

۳۳. پتروژنز و سن‌سنجی SHRIMP) U-Pb) توده‌های نفوذی طارم