فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(سنگ و کانی)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(سنگ و کانی)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد کورش محمدیها
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۴ (سنگ و کانی)

۲. سخن سردبیر

۳. هاله‌های منفی ژئوشیمیایی و اهمیت آنها در اکتشافات منطقه‌ای قره‌چمن- دوزدوزان

۴. کانه‌زایی آهن منگنزدار در دولومیت‎های معادل سازند شتری در شمال خاور دهبید، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی، استان فارس

۵. مطالعات کانی‌شناسی سرب و نقره و بررسی‌های ایزوتوپی سرب در معدن آهنگران، ملایر

۶. کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته لاتریتی کمبلو، باختر دامغان، استان سمنان

۷. کانسار طلا- نقره (مس) اپی‌ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه‌عمیق محیط کششی درون‌کمانی، در شمال‌باختر ماه‌نشان

۸. زمین‌شناسی، سنگ‎نگاری، دگرسانی و کانه‎زایی در کانسار چندفلزی (Pb-Zn-Cu-Au-Ag) نیان، بجستان، شمال باختری بلوک لوت، خاور ایران

۹. کانه زایی رگه ای و چینه کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران

۱۰. کانی شناسی، زمین شیمی و کاربردهای صنعتی کانسنگ های بوکسیت درزی ولی، خاور بوکان، شمال باختر ایران

۱۱. بررسی کانی‌سازی طلا در محدوده شمال بزمان (چاه‌نعلی)

۱۲. تهیه نقشه پتانسیل معدنی برای کانسارهای مس با استفاده از مدل ترکیبی نروفازی: مطالعه موردی برگه ۱۰۰۰۰۰/۱ چهارگنبد در استان کرمان

۱۳. رفتار زمین شیمیایی عناصر کمیاب خاکی در گارنت های اسکارن خوت با استفاده از داده هایLaser Ablation-ICP-MS

۱۴. بارزسازی پهنه های دگرسانی و ساختارهای خطی در محدوده خاور بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده های ژئوفیزیک

۱۵. تعیین موقعیت کانسارهای مس پورفیری به کمک محاسبه ضریب خطوارگی تصویر در بخش شمالی دهج- ساردوییه

۱۶. تفسیر داده های ژئوفیزیکی (IP/RS) محدوده معدنی طلای هیرد بر مبنای مطالعات زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه زایی

۱۷. شیمی کانی ها و دمافشارسنجی توده مافیک میشو، جنوب باختر مرند، آذربایجان شرقی

۱۸. جدایش و دسته‌بندی رگه‌ها از دیدگاه عیاری با استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در کانسار طلای قلقله کردستان

۱۹. بررسی ارتباط شاخص خطوارگی و منشأ دگرسانی‌ها در کالدراهای مساحیم و بیدخوان

۲۰. پتروژنز توده های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار

۲۱. زمین‌شناسی و کانی‌شناسی پگماتیت‌های جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر کانی‌سازی لیتیم

۲۲. جایگاه زمین‌ساختی ـ ماگمایی بازالت‌های بالشی کرتاسه در دامنه شمالی البرز در خاور گیلان (شمال ایران): بخشی از مجموعه افیولیتی یا کافت درون قاره‌ای؟

۲۳. ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی اسیدی الیگو- میوسن شمال باختر شهربابک، کرمان

۲۴. ژئوشیمی و پتروژنز پلوتونیسم دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه‌گنج، جنوب خاور کرمان

۲۵. مطالعه ریزساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی(AMS)

۲۶. مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بویین‌زهرا

۲۷. رفتار ماگمایی و گرمابی عناصر کمیاب در توده سینیتی رزگاه (سراب، آذربایجان خاوری): کاربردی برای ارزیابی توان کانه زایی اورانیم توده

۲۸. بررسی رخساره شناسی و محیط تشکیل توالی های آتشفشانی کوه چهل‌تن، واقع در جنوب باختر بردسیر (استان کرمان)

۲۹. سنگشناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک‌آلکالن شمال باختر ایران

۳۰. کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) نوده، نمونه ای از کانسارهای نوع بشی (Besshi- type)، جنوب باختر سبزوار

۳۱. کاربرد ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن در پتروژنز گابروهای کوه میشو در جنوب باختری مرند- شمال باختری ایران

۳۲. اهمیت دیاپیرهای گوشته ای در تشکیل توالی خروجی افیولیتی، شمال باختری سبزوار

۳۳. بررسی تأثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت‌ (منطقه ده‌نو، شمال‌باختری مشهد، ایران)

۳۴. بررسی ویژگی‌های زمین شناسی و کانی شناسی زئولیت های معدن افتر سمنان

۳۵. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و منشأ ریولیت‌های گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم)

۳۶. سنگ‌شناسی و سن‌سنجی U-Pb زیرکن در مجموعه نفوذی مارفیون، باختر کاشان