فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(زمین‌ساخت)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(زمین‌ساخت)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد سیامک محمودی سیوند
طراح روی جلد محمود مسعودی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۴ (زمین ساخت)

۲. سخن سردبیر

۳. تعبیر و تفسیر و وارونه‌سازی داده‌های لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در میدان نفتی فردوسی، خلیج فارس

۴. استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک

۵. تأثیر چینه‌نگاری مکانیکی بر سبک ساختاری در بخش میانی کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس

۶. شواهد وارونگی بردار لغزش در گسل کوشک نصرت، شمال ساوه

۷. اثرهای رویداد سیمرین میانی در شمال خاور ایران

۸. دگرریختی ستبرپوست و نازک پوست در گستره ماه نشان، زنجان، شمال باختر ایران

۹. خرد‌لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه گرمسار

۱۰. تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند

۱۱. بررسی تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین‌لرزه درگستره تهران: مروری بر پژوهش‌های پارینه‌لرزه‌شناسی

۱۲. مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال ۱۳۰۹ خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران

۱۳. الگوی توزیع زمانی زمین لرزه های جنوب خاور زاگرس

۱۴. بررسی دگرریختی جوان در گستره زاگرس باختری، نگاهی بر نقش واحدهای کم‌قوام سطوح بالایی در کنترل سازوکار خروج هسته ناودیس

۱۵. بررسی شواهد ریخت زمین ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران

۱۶. بررسی ساختاری گنبد نمکی خواجه در شمال خاور تبریز با هدف ارزیابی امکان‌پذیری ذخیره‌سازی گازو مدل‌سازی تحلیلی دیاپیریسم

۱۷. مطالعه میدان تغییر شکل بعد­لرزه­ای زمین­لرزه ۱۳۸۲ بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده­های دائمی

۱۸. اثر پهنه گسلی مورب‌لغز کپه‌داغ شمالی بر آرایش پلکانی کوهان‌های تاقدیس نادر در کمربند چین‌خورده- رانده کپه‌داغ

۱۹. توزیع دگرریختی در پاسخ به برخورد ترافشارش مایل صفحه عربی با بلوک البرز باختری- آذربایجان، در زون برشی خوی

۲۰. حریم ساخت‌و‌ساز روی گسل‎های شیب‌لغز؛ مطالعه موردی گسل پیشوا در جنوب تهران

۲۱. تحلیل هندسی- جنبشی چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال ‌باختری بیرجند)

۲۲. تحلیل هندسی چین خوردگی مرتبط با گسلش، مطالعه موردی: تاقدیس کاسه ماست، جنوب منطقه لرستان

۲۳. اهمیت انتخاب مشخصه در کاربرد هوش مصنوعی در برآورد ژرفای تاقدیس توسط داد‌های گرانی

۲۴. بررسی لرزه‌زمین‌ساخت خاور حوضه کاسپین جنوبی به کمک سازوکار زمین‌لرزه‌ها و بررسی‌های زمین‌ریخت شناختی

۲۵. بررسی ویژگی پیش نشانگری ابعاد فرکتالی پیش از زمین لرزه بلده- کجور، البرز مرکزی

۲۶. ارزیابی توان حرکتی گسل مشا (در گستره باختر فیروزکوه تا شهرستانک)

۲۷. تغییرات تنش تکتونیکی در زاگرس با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها

۲۸. جنبش‌شناختی ساختارهای گسلی در منطقۀ اقلید، حاشیه زاگرس بلند

۲۹. مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران

۳۰. تعیین شرایط دگرشکلی پهنه گسل مشا با استفاده از داده های ریزساختاری و میانبارهای سیال

۳۱. بررسی ریزساختاری پنجره فرسایشی آق دربند با بهره جویی از ویژگی های دگرریختی کانی کلسیت

۳۲. سن یابی لرزه خیزی گسل اهواز و جابه‌جایی مسیر رودخانه کارون با استفاده از ترمولومینسانس و مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی گسل های نوشناخته در پروژه قطار شهری

۳۳. بررسی گوناگونی کرنش برشی در راستای پهنه گسلی کوچ برپایه ویژگی برگوارگی‌ها

۳۴. تعیین رودشکن‌های رودخانه‌های استان خوزستان بر پایه مدل رقومی- ارتفاعی ناحیه

۳۵. بررسی نو‌زمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت‌زمین‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران

۳۶. مروری بر امکان‎سنجی استفاده از خردلرزه‎ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی

۳۷. بررسی شاخص‌های کمی زمین‌ساخت فعال و تعیین سطح فعالیت نسبی زمین‌ساختی حوضه مردق‌چای‌ ملکان در جنوب آتشفشان سهند، شمال باختر ایران

۳۸. بررسی عملکرد الگوریتم M۸ در پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ باختر فلات ایران

۳۹. تحلیل تنش دیرینه در سنگ‌های آذرین و رسوبی شمال قزوین در بازه زمانی ائوسن