فصلنامه علوم زمین شماره ۹۲ تابستان۱۳۹۳

فصلنامه علوم زمین شماره ۹۲  تابستان۱۳۹۳
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد همادخت میرزایی
طراح روی جلد آریا جعفری
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۳

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل مقالات فصلنامه تابستان ۱۳۹۳شماره ۹۲

۲. سخن سردبیر

۳. مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل سازی و تفسیر داده های توموگرافی الکتریکی و ‏GPR‏ ‏برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم‌ژرفا

۴. مطالعه ویژگی‌ها وشکل‌گیری حباب‌ها در هنگام فوران واحد اسکوری آتشفشان دماوند

۵. تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک داده های ‏زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی

۶. معرفی روزن‌بران کربنیفر پیشین سازند ایلان‌قره در برش چینه‌شناسی ایلانلو واقع در شمال ‏قره‌ضیالدین، شمال باختری ایران‏

۷. چینه‌نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس ‏رخساره‌های سنگی و کنودونتی ‏

۸. ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس

۹. پادگانه‌های دریایی کربناتی جزیره قشم، نمادی از تغییرات سطح آب‏‎ ‎دریای خلیج فارس در ‏کواترنری

۱۰. زیست‌زون‌بندی و فراوانی روزن‌بران در برش تیپ سازند ایلام ‏

۱۱. تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (‏ML‏) برای شمال باختر ایران ‏

۱۲. بررسی انواع تخلخل، عوامل مؤثر برآن و زون‌‌بندی مخزن دالان بالایی در برش کوه سورمه و ‏خلیج فارس

۱۳. زیست‌چینه‌نگاری کنودنت‌های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان ‏کرمان)‏

۱۴. بررسی حرکات فرایشی گسل جرجافک توسط رودخانه‌های جبهه شمالی رشته‌کوه داوران

۱۵. تجزیه و تحلیل چندفرکتالی مراکز سطحی زمین‌لرزه‌های استان گلستان

۱۶. سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی گل‌زرد با استفاده از روش بررسی فابریکهای ‏مغناطیسی ‏‎(AMS)‎

۱۷. سنگ‌نگاری، شیمی کانی و سنگ‌زایی توده‌های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ‏ایران: با نگرشی بر محیط زمین‌ساختی آن

۱۸. ریخت‌زمین‌ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان- شبستر، آذربایجان (ایران)‏

۱۹. ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

۲۰. تحلیل کنترل ساختاری کانسار چاه‌مسی، منطقه میدوک، جنوب خاوری ایران

۲۱. مراحل دگرریختی‎ ‎در سنگ‌های دگرگونی منطقه همدان و ارتباط آنها با توده نفوذی الوند

۲۲. بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- ‏اشکورات در البرز مرکزی

۲۳. کنکاشی بر جابه‌جایی آبراهه ها در بخش هایی از گستره گسل درونه

۲۴. سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد