فصلنامه علوم زمین شماره ۹۱

فصلنامه علوم زمین شماره ۹۱
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد سیامک محمودی سیوند
طراح روی جلد آرش ابرقانی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۳

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل مقالات فصلنامه بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۱

۲. سخن سردبیر

۳. کاربرد شبیه‌‎سازی مونت کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه ‏(مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل)‏

۴. جنبه­های کانی­شناختی، زمین­شیمیایی و زایشی کانی­سازی کانسار مولیبدن- مس پورفیری نوچون، استان کرمان، ایران

۵. چینه‌نگاری سکانسی بخش‏های ۱ تا ۳ سازند میلا در خاور البرز مرکزی‏

۶. آمونیت‌های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه‌داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور ‏دریایی از کرتاسه ایران‏

۷. بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال‌سنگ

۸. جنس و گونه جدید مرجان رگوزا‎ ‎از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی‌آباد، البرز مرکزی، ‏شمال ایران)‏

۹. برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‌های ‏آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی

۱۰. زمین شناسی و سنگ شناسی مجموعه بازالتی سلطان‎میدان در رخنمون های شمال و ‏شمال خاور شاهرود، البرز خاوری، شمال ایران

۱۱. رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دزان در توالی کربناتی ژوراسیک– ‏کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان) ‏

۱۲. معرفی روزن‌داران با پوسته آهکی هیالین و بررسی پراکنش آنها در رسوبات ساحلی ‏خلیج‌فارس (از بندر لنگه تا بندر بوشهر)‏

۱۳. تحلیل فرسایشی و زمین‌ریخت‌شناختی حوضه های زهکشی در مخروط آتشفشانی دماوند

۱۴. اویسترهای سنگ‌آهک گوری (میوسن پیشین) در شمال بندرعباس، ناحیه زاده محمود، ‏جنوب خاوری حوضه زاگرس

۱۵. طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه‏

۱۶. ساختار پهنه ‌برشی و‏‎ ‎الگوهای تداخلی چین‌ها در شمال اسفاجرد، پهنه سنندج- سیرجان‏

۱۷. تحلیل مزوسکوپی و میکروسکوپی روند دیرینه تنش و واتنش با استفاده از دوقلویی‏e-‎‏ و محور ‏c-‎‏ ‏کلسیت‌های آینه‌های گسلی و خش‌لغزهای گسلی فروبوم دشت ارژن، جنوب باختر ایران

۱۸. بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از ‏شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی

۱۹. الگوی چین‌خوردگی در بخش باختری کمربند چین‌خورده کپه‌داغ (شمال خاور ایران)

۲۰. برخاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی ماسه‌سنگ‌های توربیدایتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ‏ایران

۲۱. ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین ‏‎(PGE)‎‏ و کروم اسپینل در پریدوتیت‌های کمپلکس فرابازی ‏آبدشت کرمان، جنوب خاور ایران

۲۲. بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ‏ماسوله ‏

۲۳. کانی سازی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان ‏آذربایجان غربی

۲۴. بررسی چرخش زمین‌ساختی بلوک گابرویی بخشی از گسل صحنه (باختر ایران) بر پایه تجزیه و ‏تحلیل داده‌های دیرینه‌مغناطیسی

۲۵. سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی اکاپل، منطقه کلاردشت، البرز مرکزی، ایران