فصلنامه علوم زمین شماره ۸۸

فصلنامه علوم زمین شماره ۸۸
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد نازنین بدری
طراح روی جلد رحمان عباسپور ‏
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل مقالات فصلنامه تابستان ۹۲ شماره ۸۸

۲. سخن سردبیر

۳. خاستگاه زمین‌ساختی سازند کاهار (نئوپروتروزوییک پسین) با استفاده از داده‌های تجزیه مودال ‏و کانی‌های سنگین ماسه‌سنگ‌ها در برش نمونه، کوه کاهار، البرز مرکزی

۴. تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری

۵. تعیین مرز اشکوب های باتونین-کالووین (ژوراسیک میانی) بر پایه چینه نگاری مغناطیسی در ‏برش گل بینی، البرز خاوری، ایران ‏

۶. تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقۀ بم به روش توموگرافی زمین لرزه های ‏محلی

۷. تحلیل ساختاری گسل اصلی جوان زاگرس و ارتباط آن با گسل وارون اصلی زاگرس در کردستان‏

۸. اثبات وجود بلندی کهن توسط روش های ژئوشیمیایی در مرکز میدان نفتی بینک، جنوب ایران ‏

۹. بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و پهنه‌بندی کارست حوضه چله با استفاده از منطق فازی و ‏AHP، استان ‏کرمانشاه

۱۰. نشانگرهای طیفی لحظه ای به دست آمده از نقشه زمان- مقیاس تبدیل موجک پیوسته (‏CWT‏)‏

۱۱. زمین‌شناسی، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و زایش معدن منگنز بزنین، اردستان (استان اصفهان)‏

۱۲. تأثیر واحد نمکی سازند سرخ زیرین روی ساختارهای جنوب البرز مرکزی ،روش مدل‌سازی ‏فیزیکی

۱۳. کانه‌زایی، دگرسانی و ویژگی‌های سیال‌کانه‌زا در کانسار فلزات پایه و گرانبهای چشمه‌حافظ، ‏رشته‌کوه ترود- چاه‌‌شیرین، شمال ایران مرکزی

۱۴. ‏ نانوپلانکتون‌های آهکی در رسوبات هولوسن خلیج فارس (بندر شهید رجایی)‏

۱۵. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند پسته‌لیق در مرکز کپه‌داغ (درگز)‏

۱۶. بررسی زایش لیستونیت‌های طلادار با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی، کانی سنگین، ‏میانبارهای سیال و‎ ‎ایزوتوپ‌های پایدار (اکسیژن، کربن و گوگرد) در پهنه افیولیت- ملانژ خاور کشور ‏‏(منطقه هنگران- جنوب بیرجند)‏

۱۷. روش‌های‎ ‎کمی و کیفی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل های ‏MPSIAC‏ و ‏EPM‏ در حوضه آبخیز ‏وَرده (شمال باختری کرج)‏

۱۸. کانی‌شناسی و دگرسانی گرمابی سامانه رگه‌ای اپی‌ترمال در منطقه اکتشافی مطرآباد، شمال ‏خاور ایران‏

۱۹. تغییرات سطح آب‎ ‎دریا برپایه روزن‌بران پلانکتون و ارتباط سیستم نافی آنها با ژرفای آب در سازند ‏سروک، کبیرکوه،‎ ‎جنوب خاور ایلام‏

۲۰. هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز‏

۲۱. ویژگی‎های زمین‎‏‌شناسی و ژئوشیمی کانسار مولیبدن پورفیری سیه‌کمر (باختر میانه، شمال باختر ‏ایران)‏

۲۲. بررسی پی‌سنگ قاره‌ای پرکامبرین در ایران با شواهدی تازه از دگرگونی‌های کمپلکس تخت‌سلیمان ‏در شمال خاور تکاب ‏

۲۳. پژوهشی نوین بر پتروژنز و سن‌یابی گدازه‌های بازیک کواترنری شمال باختری ایران، در مقایسه با مراکز منشأ در فلات ‏ایرانی – ترکی‏

۲۴. زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه نفوذی اشنویه(شمال باختر ایران)‏