فصلنامه علوم زمین شماره ۸۷

فصلنامه علوم زمین شماره ۸۷
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله‌ها

۳. کانسار چاه­زرد: کانه­زایی نقره- طلای اپی­ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر

۴. مقایسه اکتیویته سیال‌ها در سنگ های رسی و کربناتی دگرگون‌شده چشین در هاله مجاورتی باتولیت الوند، ‏همدان

۵. اثرات دگرگونی و دگرشکلی بر کانسار سولفید توده‌ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سیرجان

۶. مدل زمین‌ساخت فلات آذربایجان (شمال گسل تبریز و جنوب ارس)‏

۷. استفاده از روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی به‌منظور پی‌جویی کانه‌زایی مس، سرب و روی ‏در محدوده‌ مسجدداغی جلفا (آذربایجان شرقی)‏

۸. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی

۹. زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین‎ ‎سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، ‏خاور ایران مرکزی (برش راهدار)‏

۱۰. تهیه یک مدل پیش‌بینی ناپایداری بافت‌های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله ‏مراتبـــــی وارون (‏IHPW‏) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (‏GIS‏) ‏

۱۱. جاذبه‌های زمین‌گردشگری پدیده‎ های کواترنر حوضه رسوبی دشت گرگان

۱۲. اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد،‏ ایران مرکزی

۱۳. سازوکار جایگیری باتولیت گرانیتوییدی شیرکوه با استفاده از روش فابریک مغناطیسی ‏

۱۴. تأیید قابلیت کاربردی نرم افزار تولید شده کامپیوتری ژئوتکنیک پایه در تحلیل لرزه ای پاسخ ‏ساختگاه (مطالعه موردی)‏

۱۵. بررسی ساختار هم تافت های فریمان و دره انجیر و اهمیت آن در شناخت فرگشت زمین درز ‏تتیس کهن

۱۶. زیست‌چینه‌نگاری و بوم‌شناسی دیرینه نهشته های مائستریشتین (سازندهای تاربور و ‏گورپی) در ناحیه گردبیشه (جنوب بروجن)‏

۱۷. تحلیل های مکانی و آماری برای ارزیابی کیفیت کانسنگ در کانسار بوکسیت جاجرم ‏

۱۸. شناسایی الگوی خوشه ای رخداد زمین لرزه های پارینه روی گسل گلباف، جنوب خاوری کرمان ‏

۱۹. پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت‌های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب ‏‏‌خاوری ایران

۲۰. بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران و پیشنهاد راهبردهای توسعه

۲۱. زیست‌چینه‌نگاری سازندهای ایلام و گورپی بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در سروستان ‏‏(جنوب باختر ایران)‏

۲۲. بررسی فرایند تبادل یونی و تغییرات ساختاری کلینوپتیلولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های ‏کانس‌رینایت،آنالسیم، مرلینوییت در شرایط گرمابی تحت تأثیر سیال‌های دارای کاتیون‌های قلیایی ‏‏(برای اولین بار در جهان)‏

۲۳. دریافت متن کامل مقالات فصلنامه بهار ۹۲ شماره ۸۷