فصلنامه علوم زمین شماره ۷۸

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۸
مدیر مسئول محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی
طراح پشت جلد حسن داداشی آرانی
طراح روی جلد جعفر سپهری
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۹۰

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان (ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان)

۳. رویکرد روش‌های مختلف مطالعاتی برای ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم

۴. تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرزمرکزی با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک

۵. تکوین چین‌خوردگی در سنگ‌های دگرگون منطقه لای‌بید، پهنه سنندج- سیرجان

۶. بررسی ژئوتکتونیکی فعالیت ماگمایی پالئوزوییک زیرین در زون ارومیه- دختر (جنوب کاشان)

۷. یافته‌های نوین در چینه‌نگاری زیستی سازند ایلام در کوه عسلویه (حوضه زاگرس)

۸. بررسی ساختاری پهنه زاگرس بلند با تأکید بر سامانه گسل‌های جنوب خاور کرمانشاه

۹. سنگ‌زایی سنگ‌های قلیایی جنوب املش در جنوب دریای خزر، شمال ایران

۱۰. پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی پتاسیک و فوق پتاسیک پس از برخوردی پلیو کواترنری در شمال باختر مرند

۱۱. تحلیل شکستگی‌های مخزن آسماری میدان نفتی مارون (زاگرس)

۱۲. ویژگی‌های فلززایی (متالوژنیکی) کانسار سرب و روی (مس) باریک آب با سنگ میزبان توف اسیدی، رشته کوه‌های طارم، جنوب‌خاور زنجان، شمال‌باختر ایران

۱۳. بررسی ناهمگنی‌های تنش با استفاده از ضریب b در زمین‌لرزه‌های القایی مخزن در گستره سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران)

۱۴. ترکیب و کیفیت زغال‌سنگ‌های لاویج، البرز مرکزی، ایران

۱۵. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های سیستم کربنیفر در منطقه کیاسر بر پایه حضور عناصر کنودونتی و معرفی ۷ زیست‌زون مطابق با استانداردهای جهانی

۱۶. نقشه‌برداری دگرسانی­های گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه رابر، کرمان

۱۷. بهینه‌سازی فرایند لیچینگ سیانیدی در کارخانه فرآوری پویازرکان آق‌دره به منظور افزایش بازیابی طلا، نقره و جیوه

۱۸. ارزیابی منشأ مگنتیت و سولفیدهای همراه در کانسار آهن گل‌گهر (سیرجان) با استفاده از داده‌های ایزوتوپ اکسیژن و گوگرد

۱۹. برخاستگاه زمین‏ساختی ماسه‎سنگ‎های سازند پادها در برش سمیرکوه، ایران مرکزی: با در نظر گرفتن تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر ترکیب ماسه‎سنگ‎ها

۲۰. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه طالقان‌رود، شاهرود و سفید‌رود در البرز مرکزی، شمال ایران

۲۱. استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری

۲۲. پلوتونیسم شوشونیتی، آداکیتی (C-type)و لامپروفیری پس از برخورد در توده خانکندی، ارسباران (شمال باختر ایران)