فصلنامه علوم زمین شماره ۷۱

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۱
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد کورش محمدیها و مهرداد قهرایی پور
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. ویژگی‌های هندسی و سازو کار جوان گسل طالقان : بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی

۳. بررسی یخچال طبیعی خرسان زردکوه بختیاری به وسیله تصاویر ماهواره­ای

۴. رفتار ژئوشیمیایی روی، پتاسیم و سدیم موجود در خاک، در برابر باران‌های اسیدی مرتبط با کارخانه ذوب مس سرچشمه، رفسنجان

۵. بررسی اثر فاصله ایستگاه‌های GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهای مکانیکی یک گسل

۶. مطالعات کانی‌شناسی و میانبار‌‌های سیال ذخیره طلای اپی‌ترمال شرف‌آباد، شمال باختر ایران

۷. نقش توأمان قطر و تراکم ریشه درخت بید بر مقاومت برشی خاک

۸. تحلیل آرایه‌ای میکروترمورها به روش ضرایب خود همبستگی مکانی به منظور برآورد ساختار سرعتی موج برشی در جنوب خاور شهر بم

۹. زمین‌شناسی کانسنگ و مطالعات میانبارهای سیال در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران

۱۰. بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی)

۱۱. ارائه روشی جدید برای رده‌‌بندی درز‌ها‌ با رویکرد بهینه رده‌‌بندی کننده بیزین

۱۲. تاریخچه رسوبگذاری، دیاژنز و زمین‌شیمی سازند تله­زنگ،جنوب لرستان

۱۳. بررسی تغییرات جرم عناصر در فرایند دگرسانی گرمابی در توده گرانیتوییدی آستانه (جنوب باختر اراک)

۱۴. تحلیل جنبشی چین خوردگی در ساختارهای تاقدیسی ناحیه فارس داخلی

۱۵. سنگ‏شناسی، ژئو‏شیمی و محیط زمین­ساختی سنگ­های آتشفشانی ائوسن منطقه خاور هریس، آذربایجان­شرقی- شمال ‏باختر ایران

۱۶. تحلیل پس‌لرزه­های زمین لرزه ۶ آذرماه ۱۳۸۴ جزیره قشم (ایران- زاگرس)

۱۷. رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی- سرب (مولیبدن) احمدآباد، شمال‌خاور بافق و مقایسه آن با کانسار بلایبرگ (Bleiberg) در آلپ

۱۸. تفسیر داده‌های مغناطیسی ذخیره آهن اجت‌آباد، شمال خاور سمنان

۱۹. زمین‌شناسی، ژئو‌شیمی و خاستگاه احتمالی کانه‌زایی چند فلزی میوه‌رود، شمال باختر ایران

۲۰. بررسی ساختار سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف ارائه مدل مطلوب

۲۱. زمین‌شیمی و سنگ‌شناسی توالی گوشته‌ای در افیولیت‌های نائین

۲۲. زیست زون‌بندی سازند جیرود در البرز خاوری (منطقه دامغان) براساس بازوپایان

۲۳. شواهد ساختاری از تأثیر گسل‌های شمالی- جنوبی در توسعه دگرریختی‌های جنوب خاوری بیرجند‌، پهنه سیستان

۲۴. کاربرد عناصر گروه پلاتین (PGE) در اکتشاف و ارزیابی اقتصادی درکانسارهای کرومیت کمربند افیولیتی سبزوار

۲۵. مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران