فصلنامه علوم زمین شماره ۷۰

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۰
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی دکتر منوچهر قرشی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد مهرداد قهرایی پور و کورش محمدیها
طراح روی جلد ژان فرانسوا ریتز
گرافیست نشر دایره سبز
صاحب امتیاز دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۸۸

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. تغییرات ایزوتوپی گوگرد، کربن و اکسیژن در سولفید و کربنات در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران

۳. اولین مطالعه بریوزوئرهای سازند جیرود در البرز مرکزی

۴. شناسایی کانی‌های دگرسانی گرمابی(هیدروترمالی) و بخش‌های سیلیسی همراه با کانی‌زایی طلا در ناحیه طلادار هیرد (جنوب بیرجند) با استفاده از داده‌های سنجنده ASTER

۵. مطالعه ساختار سرعتی پوسته و سازوکار گسلش در زون گسلی امتداد لغز تبریز

۶. معرفی سامانه واحد کانه‌زایی افشان- رگچه‌ای و رگه‌ای مس (سرب،روی) در محدوده معدنی چاه‌موسی- قله کفتران، بخش خاوری کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین

۷. تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در خاور و جنوب خاور زرندکرمان

۸. موازنه تفسیر مقاطع لرزه‌نگاری و استفاده از آن برای کاهش خطا در تفسیرهای لرزه‌نگاری، با مثالی از ایران

۹. برآورد رابطه بسامد ضریب کیفیت امواج برشی در دشت لرستان با استفاده از شتابنگاشت‌های زلزله درب آستانه(۲۰۰۶)

۱۰. داده‌های مقدماتی از حفاری‌های دیرینه لرزه‌شناسی بر روی گسل آستانه

۱۱. بررسی دگر‌شکلی پوسته ایران زمین به کمک سری‌های زمانی ایستگاه‌‌های دائم GPS همراه با انجام آنالیز نوفه در آنها

۱۲. جوابیه نقد و بررسی مقاله ، تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی – باتونین زیرین) بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاور ایران

۱۳. نقد و بررسی مقاله ، تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی-باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاوری ایران

۱۴. ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسه آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه

۱۵. بررسی ترکیب سنگ منشأ و دلیل لایه‌بندی در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاور ایران) با استفاده از داده‌های زمین‌شیمیایی

۱۶. زیست­چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

۱۷. تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس سلطان در کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس و استفاده از آن در برآورد بستگی گروه دهرم

۱۸. بررسی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره­ای