فصلنامه علوم زمین شماره ۶۴

فصلنامه  علوم زمین شماره ۶۴
صاحب امتیاز محسن موذن و رباب حاجی علی اوغلی- فاطمه هادوی. خسرو خسروتهرانی و سعیده سنماری- محمد تاتار و امیرمنصور فرهبد- حمید نظری. ژان فرانسوا ریتز و شیوا عقبایی- شهرام شفیعی. سید احمد علوی و محمد محجل- نگار حقی پور- علی مرادزاده. فاطمه طهماسبی و محمد مهدی فاتح- علی
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد سیده فریبا سجادی آل هاشم و دکتر محمد لطفی
طراح روی جلد علی اصغر رحیم پور بناب
گرافیست انتشارات احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

محسن موذن و رباب حاجی علی اوغلی- فاطمه هادوی. خسرو خسروتهرانی و سعیده سنماری- محمد تاتار و امیرمنصور فرهبد- حمید نظری. ژان فرانسوا ریتز و شیوا عقبایی- شهرام شفیعی. سید احمد علوی و محمد محجل- نگار حقی پور- علی مرادزاده. فاطمه طهماسبی و محمد مهدی فاتح- علی غلامی و عبدالرحیم جواهریان- ساره بحیرایی. محمد رضا عباسی و محمود الماسیان- لیدا بخشنده. سید علی آقانباتی. فریده کشانی و طیبه محتاط- امیرهوشنگ رجایی. محمد مختاری کیت پریستلی و دنیس هاتسفلد- مهدی پاریاب- جواد سعادت نژاد- سارا ملکوتیان. شهروز حق نظر. منصور قربانی و محمد هاشم امامی- عباس کنگی. علی راستگو. فاطمه ابراهیمی و ناهید کنگی

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. ذوب بخشی سنگهای رسی- نیمه رسی در هاله دگرگونی کلیبر شمال باختری ایران

۳. زیست چینه شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شمال گچساران

۴. مطالعه زمین لرزه ۸ خرداد ماه ۱۳۸۳ فیروز آباد- کجور و پس لرزه های آن بر اساس تحلیل داده های ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری محلی

۵. نگاهی نو بر جغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس

۶. الگوی چین خوردگی در نهشته های دگرگونی منطقه فاریاب (جنوب خاوری پهنه سنندج- سیرجان)

۷. بررسی ریخت زمین ساختی گستره کپه داغ- بینالود بر پایه شاخصهای گرادیان شیب رود و هیپسومتری

۸. بررسی امکان به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی وارون دوبعدی ترکیبی داده های دو مد قطبش روش مگنتوتلوریک

۹. تخمین بهینه عدم قطعیت در مسائل معکوس خطی

۱۰. تحلیل ساختاری گسل مشا در گستره شمال خاور تهران

۱۱. مطالعه روزن داران پلاژیک و زیست زون بندی سازند آب دراز

۱۲. بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی

۱۳. برآورد توان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در چاههای A و B ، با استفاده از روش LogR ∆ و شبکه عصبی در یکی از میدانهای نفتی جنوب باختری ایران

۱۴. معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راسته بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران

۱۵. بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب

۱۶. نقش زمین لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ