معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راسته بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران

  

معرفی دو گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (راسته بنتیتالها) برای نخستین بار از ایران

 

نوشته: جواد سعادت نژاد*

چکیده

    بررسی و مطالعه ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات ژوراسیک از سازند شمشک در منطقه اشکورات علیا، منجر به شناسایی دو گونه   Ptilophyllum sahnii   و   Ptilophyllum sakrigaliensis  از شاخه سیکادوفیتها و راسته بنتیتالها برای نخستین‌بار از ایران شده است. بر اساس پخش چینه‌شناختی این دو گونه و ماکروفسیـــلهای گیاهی همراه این دو گونه از جمــــــله Todites williamsoni, Cladophlebis  aktashensis ,     Nilssonia   tenuinervis  ,    Ptilophyllum  cutchense  ,   Klukia   exilis  ,      Klukia westii ,  Coniopteris  hymenophylloides, Ptilophyllum acutifolium,  Nilssonia harrisi, Nilssonia macrophylla ,  Pseudoctenis    herriesi و Elatides thomasi  که در رســــوبات مذکور یافت شــــده‌اند، سن لیـــــاس بالایی (توآرسین) _ باژوسین برای این سری از لایه‌های رسوبی پیشنهاد می‌شود.

 

 کلید واژه‌ها: ماکروفسیلهای گیاهی، سازند شمشک، اشکورات علیا، البرز مرکزی، بازدانگان، بنتیتالها.

 

*شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)