سخن سردبیر

در همین روزهای فصل پاییز سال 1370 بود که فصلنامه علوم زمین از سوی مدیریت وقت سازمان و با تأیید و حمایت وزیر محترم معادن و فلزات آن زمان بنیان‎‌گذاری شد و امروز که 23 سال از عمر نهال غرس شده آن روزگار می‌‌گذرد، این نشریه با همت و یاری دانش‌آموختگان علوم زمین، اساتید گرانقدر دانشگاهی و غیردانشگاهی به ویژه شورای نویسندگان آن به درختی تنومند تبدیل شده که فراوانی و تنوع میوه‌هایش همان مقالات بیشماری است که به دفتر مجله می‌رسد و در زمین‌شناسی این مرز و بوم جایگاه بلند مرتبه‌ای را به دست‌اندرکاران این شاخه از علوم پایه تقدیم نموده است. نگاه کوتاهی اگر به گذشته تا به امروز این نشریه داشته باشیم، می بینیم که فصلنامه شدن رسیده و جای مناسبی هم در میان نشریاتISI کسب کرده است. اینکه نشریه‌ای که در آغاز فعالیت تعداد مقالات دریافتی اش از شمار انگشتان یک یا دو دست تجاوز نمی‌کرده، امروز با دریافت انبوهی از مقالات وزین از سوی مخاطبانش روبرو است، چگونه پاسخ‌گویی می‌کند، واقعیتی است که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و شاید مهم‌ترینش را بتوان استقبال و توجه خوانندگان گرامی آن برشمرد و از سوی دیگر حمایت‌های مدیریت محترم سازمان و تلاش‌های مجدانه دست‌اندرکاران و داوران گرانقدر و شورای نویسندگان مجله را از دیگر عوامل اصلی پایداری و موفقیت این فصلنامه می‌دانیم و امید آن داریم که با حمایت های مستدام شما دوستان عزیز و همت والای دست‌اندرکاران تهیه، تنظیم و انتشار این نشریه رسالتی که در قبال جامعه زمین‌شناسی این مرز و بوم به عهده گرفته‌ایم، بتوانیم آنرا به سرمنزل مقصود برسانیم. در اینجا یادآوری نکاتی جهت اطلاع دوستانمان را ضروری دانستیم. به دلیل کثرت مقالات دریافتی، شورای نویسندگان فصلنامه بر این تصمیم شده‌اند که در انتخاب مقالات دقت بیشتری به کار گرفته شود و به اصطلاح صافی‌ای که مقالات از آن عبور می‌کند ریزتر و تنگ‌تر شود تا بتوانیم با ارائه یک نشریه در سطح بین المللی علمی- پژوهشی آن را به معنی واقعیش برسانیم. همچنین مقرر شده که از پذیرش مقالات خارج از مباحث زمین‌شناسی پوزش خواسته و آنها را به مجلاتی در ارتباط با موضوع مقاله باشند آدرس دهیم. در اینجا لازم به ذکر است که این موارد حمل بر پایین بودن کیفیت مقالات نبوده و نخواهد بود. یکبار دیگر در آغاز بیست و چهارمین سال انتشار فصلنامه علوم زمین صمیمانه دستتان را می‌فشاریم و همچنان در انتظار حمایت‌هایتان از طریق دریافت نوشتارهای وزین شما هستیم. آرزوی موفقیت برای همه‌تان داریم.