بررسی نتایج نمونه برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ سیه رود (شمال باختری ایران)

 

بررسی نتایج نمونه­برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه 1:100000 سیه­رود (شمال باختری ایران)

مریم امامی جعفری1*، محمود  مهرپرتو2، افشین اکبرپور3  و بهنام شمسی4

تاریخ دریافت: 26/10/1391               تاریخ پذیرش: 15/08/1392

چکیده

روش BLEG یکی از روش­های جدید به­کار گرفته­شده در بررسی­های اکتشاف ژئوشیمیایی طلا است. این روش کمک زیادی در مکان­یابی بسیاری از نهشته­های طلا با عیار پایین کرده است. تغییر چشمگیر روش BLEG نسبت به روش­های رایج اکتشافات ژئوشیمیایی، استفاده از حجم زیادی از نمونه بدون توجه به اندازه آنها و تراکم پایین نمونه­برداری است. به­منظور هم­سنجی داده­های حاصل از BLEG با روش رســــــوبات آبراهــــه­ای، ورقه 1:100000 سیه­رود در حوضه­ زمین­شناسی آذربایجان که نقشه­ زمین­شناسی و اکتشافات ژئوشیمیایی پیشتر در آن انجام شده بود، برگزیده شد. محدوده مورد بررسی با گستره­ای در حدود1850 کیلومترمربع در منتهی­الیه شمال باختری ایران در استان آذربایجان شرقی واقع است، این محدوده در ناحیه کوهستانی در شمال باختر شهرستان اهر واقع شده است. واحدهای زمین­شناسی تشکیل­دهنده­ منطقه بیشتر شامل واحدهای سنگ‌آهکی و فلیش­گونه کرتاسه بالایی، توده­های نفوذی با سن الیگوسن و رخساره­های آتشفشانی- رسوبی ائوسن است. سنگ­های نفوذی الیگوسن مهم­ترین واحد آذرین منطقه مورد بررسی هستند. در این بررسی 168 نمونه­ BLEG و 103 نمــــونه رســـــــوب آبراهه­ای (Silt Sample) مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. دامنه مقادیر عیار طلا در نمونه­های BLEG از  ppb0.1 تا  ppb20 و در نمونه­های رسوب آبراهه­ای از 3 تا  ppb459 است. نتایج به­دست آمده از برداشت و بررسی نمونه­ها به ­روش ژئوشیمیایی BLEG نشان­دهنده­ چهار محدوده با بی‌هنجاری درجه یک است که شامل 1) محدوده انیق- قره­چیلر؛ 2) محدوده نمنق؛ 3) محدوده اشتوبین و 4) محدوده آندریان یا میوه­رود است. آنالیز نمونه­های رسوبات آبراهه­ای برداشت شده نشان­دهنده بالا بودن عناصر مس و طلا در نمونه­ها است. بررسی همبستگی عناصر در رسوبات آبراهه­ای برداشت شده از منطقه انیق- قره­چیلر نشان­دهنده همبستگی نسبتاً بالای طلا با عناصر آرسنیک، مس و سرب است. مس نیز با مولیبدن همبستگی بالایی نشان می­دهد. این موضوع با کانه­زایی موجود در منطقه همخوانی دارد.

کلیدواژه­ها: روشBLEG، روش رسوب آبراهه­ای، سیه­رود، طلا، آذربایجان شرقی، انیق- قره­چیلر.

1کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دکترا، گروه اکتشافات ژئوشیمیایی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه اکتشافات ژئوشیمیایی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: مریم امامی‌جعفری؛ E-mail: maryam_91666@yahoo.com