سخن سردبیر

 

دوستان و یاوران همیشگی فصلنامه علمی- پژوهشی علوم‌زمین

در گذشته چندین بار در مورد تعداد فراوان مقالات دریافت شده، مشکلات ارزیابی و تأخیر در چاپ آنها با شما گفتگو داشتیم و مسایلی را که در این زمینه وجود داشت، مطرح نمودیم.

     در حال حاضر چاپ مقاله‌هایی که مراحل ارزیابی را گذرانده و پذیرش دریافت نموده‌اند نزدیک به دو سال به درازا می‌انجامد. این مشکل و یافتن راهکارهایی برای چاپ مقاله‌هایی که در نوبت چاپ قرار داشتند بارها در هیأت تحریریه فصلنامه مطرح و راه‌حل‌های گوناگونی پیشنهاد گردید و در نهایت این نتیجه‌گیری حاصل شد که برای فصل‌های زمستان 1393 و بهار 1394،  مقالات در 4 گروه زمین‌ساخت، سنگ و کانی، چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی،  زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست دسته‌بندی و در مجلد‌های جداگانه به چاپ برسند، با این امید که تمامی مقالات در نوبت چاپ، طی این دو شماره در سایت فصلنامه علوم‌زمین قرار گرفته و از لیست انتظار خارج شوند.

     دوستان تصدیق می‌فرمایید که آماده نمودن حدود 250 مقاله برای یک مدت کوتاه، کاری است بس مشکل و طاقت فرسا. در هر حال همکاران ما در دفتر فصلنامه از هیچ کوششی فروگذار نکردند و در تلاشند این کار سخت و زمان‌بر را در مدت کوتاهی به سرانجام برسانند. امیدواریم با کار بدون اغراق شبانه‌روزی این همکاران، آماده نمودن مقاله‌ها تا بهار  به سرانجام برسد تا بتوانیم آن را به صورت برخط برای دوستداران این مجله علمی- پژوهشی در سایت فصلنامه قرار دهیم. در هر حال انجام این کار بس سترگ در زمانی کوتاه، به یقین با اشتباهاتی غیرعمد همراه خواهد بود که پیشاپیش از شما بزرگواران پوزش طلبیده و امیدواریم ما را با سعه صدری که دارید مورد بخشش و عنایت قرار دهید.