بررسی تأثیر بزرگراه شهید کلانتری بر پراکنش و رسوب گذاری رسوبات ورودی به دریاچه ارومیه ، با استفاده از اطلاعات ماهواره ای

    بررسی تأثیر بزرگراه شهید کلانتری بر پراکنش و رسوب گذاری رسوبات ورودی به دریاچه ارومیه ، با استفاده از اطلاعات ماهواره ای
   نوشته: مهندس ایرج صدیقیان و مهندس فرخ بزرگر
  
   چکیده
   به کمک اطلاعات ماهواره ای موجود از گستره دریاجه ارومیه در فصل ها و سال های مختلف،‌که داده های مبنایی پژوهش این مقاله اند، بررسی های انجام شده که نشان می دهد بزرگراه شهید کلانتری ، که در کوتاه ترین فاصله) دو ساحل خاوری و باختری ایجاد شده، چرخش رسوبات را سد می کند و باعث می شود که گردش و پراکنش رسوبات پس از برخورد به بدنه های شمالی و جنوبی جاده ، تغییر کند. روند موجود نشان می دهد که مواد معلق، خصوصا در قسمت شمالی دریاچه، پس از برخورد به بدنه جاده، به طرف فاصله آزاد بین دو قسمت جاده (دهانه پل) گرایش می یابند و حجمی از آن از این بخش باز می گذرد و به سوی جنوب می رود. این مورد خصوصا در سمت خاوری و شمالی دریاچه کاملا چشمگیر است، و از آن جا که قسمت شمالی دریاچه نسبت به قسمت جنوبی سطح کوچک تری را فرا می گیرد، توجه به این مسئله و بررسی دقیق تر آن ضروری به نظر می رسد.
   در بخش جنوبی نیز مواد معلق، پس از گردش، با برخورد به بدنه قطعه باختری بزرگراه، به سمت خاور کشیده و در محدوده جنوبی این بخش راسب می شوند.
   بررسی حاضر در مجموع نشان می دهد با وجود فاصله ای که به عنوان تنها معبر طبیعی برای وصل توده های آب دو طرف جاده باقی گذارده اند، چنانچه تغییری در طراحی مهندسی جاده داده نشود،‌از جمله افزایش تعداد دهانه پل ها در قسمت های مختلف جاده به منظور حفظ چرخه طبیعی آب و جابه جایی مواد معلق، باید سال های آینده منتظر تغییراتی عمده،‌از جمله مجزا شدن کامل دریاچه و تبدیل آن به دو دریاچه کوچک شمالی و جنوبی بود، که از نظر اکوسیستم و محیط زیست نیز پیامدهایی غیر قابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت.