نقد و بررسی مقاله ، تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی-باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاوری ایران

قابل توجه خوانندگان محترم

      در مورد مقاله‌ «تفسیــــر محیط رسوبی سازند کشـــــف رود  (باژوسین بالایی- باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمـــال خاوری ایران نوشته «مهدی رضا  پورسلطانی، رضا  موسوی حرمی و یعقوب لاسمی» که در فصلنامه علوم زمین شماره 65، صفحات 183-170 به چاپ رسید، با توجه به نقد قسمت‌هایی از مطالب این مقاله توسط یکی از اساتید محترم، با اطلاع و رضایت نویسنده و منتقد محترم، سؤال‌های مطرح شده از سوی منتقد و پاسخ‌های ارائه شده از سوی نویسنده، جهت آگاهی و قضاوت خوانندگان عزیز آورده شده‌اند.

نقد و بررسی مقاله " تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی-باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاوری ایران (پور سلطانی و همکاران 1386)"

نوشته: نصراله عباسی*

*گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان

مقدمه

در سال‌های اخیر مطالعات و ارائه گزارشات اثر فسیل‌شناسی (Ichnology) در کشور رو به گسترش بوده و اثرفسیل‌های (Trace fossils) متعددی از مناطق مختلف ایران در مقالات، پایان‌نامه‌ها یا گزارشات طرح‌های پژوهشی معرفی گردیده‌اند که در جای خود کاربردهای این شاخه از دیرینه‌شناسی نیز  بیان شده است (مثلاً وزیری مقدم و طاهری،1383؛ Abbassi, 2007 Fürsich et al., 2006;). در این میان آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه خاص به رشد و گسترش این دانش نوپا در کشور و بنیان‌گذاری مبنای درست و صحیح اصول پژوهشی در ارتباط با مطالعات آثار فسیلی است؛ به گونه‌ای که به آسانی بتوان به نتایج مطالعات دانش‌پژوهان جوان کشور در سالهای آتی اعتماد کرد و به پیشرفت دانش اثر فسیل‌شناسی در کشور امیدوار بود.

نوشته‌ای که در زیر می‌خوانید نقد و بررسی مقاله پورسلطانی و همکاران (1386) تحت عنوان« تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی-باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاوری ایران» است که به تازگی در فصلنامه علوم زمین سازمان زمین‌شناسی از زیر چاپ خارج شده است. ضمن تبریک به آقای پورسلطانی و همکاران محترمشان که در توسعه و گسترش دانش اثرفسیل‌شناسی تلاش نموده‌اند، ذکر چند نکته جهت اطلاع خوانندگان محترم این مقاله ضروری است. لازم به یادآوری است موارد که در زیر بحث می‌شود، تنها بر مبنای نوشته‌ها و شکل‌هایی است که در این مقاله آورده شده است، هر چند که متأسفانه اطلاعات چندانی از آثار فسیلی (بویژه مورفولوژی اثرفسیل‌ها) در متن مقاله نیامده است تا قضاوت را آسان کند.