ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS

 

ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS

 

نوشته: علی منصوریان*، مژگان زارعی نژاد**، ابراهیم مقیمی***    و   صفیه امیدیان****

 

چکیده

     مخروط آتشفشان دماوند، یکی از پدیده­های مهم زمین‌شناسی ایران است. به رغم مطالعه‌های گسترده درباره این مخروط آتشفشانی، اطلاعات موجود از آن دارای مشکلاتی به شرح زیر می­باشند: به‌صورت پراکنده موجود هستند، قابل استفاده مستقیم در سامانه‌‌های اطلاعاتی (مانند GIS) نیستند، دسترسی به آنان دشوار بوده و گاهی غیرقابل دسترس می­باشند؛ به‌علاوه مطالعه‌های دقیق و روشنی از ویژگی‌های ژئومورفولوژی- زیست محیطی دماوند در اختیار نیست.  هدف از این مقاله، ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی و زیست‌محیطی دماوند و انتشار آن تحت WebGIS است. در این پروژه تحقیقاتی، ابتدا اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز شناسایی، سپس با بهره­گیری از نقشه­های موجود، تصاویر ماهواره­ای، عکس­های هوایی و عملیات میدانی اطلاعات مورد نیاز تولید و  تکمیل شدند. در مرحله بعد بانک اطلاعاتی مورد نظر ایجاد و اطلاعات در آن ذخیره‌سازی شد. سپس یک سیستم WebGIS تعاملی (Interactive ) طراحی و در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور پیاده‌سازی شد و در نهایت بانک اطلاعاتی مذکور از طریق آن انتشار یافت. هم‌اکنون WebGIS دماوند از طریق اینترنت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور قابل دسترس بوده و امکان اتصال آن به اینترنت برای دسترسی عموم به اطلاعات به‌صورت مستقیـم ( (On lineنیز وجود دارد. ایجاد چنین بانک اطلاعاتی برای دیگر اطلاعات مرتبط با علوم زمین و انتشار آن از طریق WebGIS به‌عنوان جدیدترین و مطرح‌ترین فناوری به اشتراک گذاری داده­های مکانی، می­تواند عمده مشکلات مربوط به این اطلاعات، از ­نظر پراکندگی و دشواری دسترسی و استفاده از آنان را مرتفع سازد.

 

کلید واژه­ها: بانک اطلاعاتی، ژئومورفولوژی، اطلاعات زیست‌محیطی، مخروط آتشفشان دماوند، WebGIS

 

* دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران، ایران.

** گروه اطلاعات زمین­مرجع سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.          

*** گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

**** دانشکده زمین­شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

 

تاریخ دریافت: 30/05/1386

تاریخ پذیرش: 05/08/1386