کتاب‌ها

نمایش 19 تا 22 مورد از کل 22 مورد

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

محاسبه فرمول شیمیایی کانیها

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

کانی شناسی نوری (اصول و تمرین ها)

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

راهنمای آموزشی نرم افزار ژئومتیکا۱۰

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۱

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۳