کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۴ مورد.

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

فرهنگنامه موضوعی اکتشاف و معدنکاری

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

مقدمه ای بر فرآیندهای کانه ساز

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۷

گوهر های پدیده دار

گوهر های پدیده دار

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

ذخایر طلای ایران

ذخایر طلای ایران

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

دانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

پتروژنز گرانیتوئیدها

پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

بیوژئوشیمی در اکتشاف کانسار

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶

الماس در طبیعت

الماس در طبیعت

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

ارزیابی زغال سنگهای ایران

ارزیابی زغال سنگهای ایران

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

پتروژنز گرانیتوئیدها

پتروژنز گرانیتوئیدها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

طبقه بندی سنگ های آذرین براساس BGS

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰