کتاب‌ها

نمایش 55 تا 66 مورد از کل 66 مورد

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

پژوهش و بررسی نوز میساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در گسترده سمنان

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : دی ۱۳۷۵

پایه های زمین شناسی ساختمانی

پایه های زمین شناسی ساختمانی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

تکتونیک ایران

تکتونیک ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

سنگ ها و کانی ها

سنگ ها و کانی ها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

چکیده ای از چینه شناسی ایران

چکیده ای از چینه شناسی ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

زمین شناسی کواترنر آبرفت های ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

دانش‌نامه‌ گسله‌های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۲

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

اطلس رسوبات و سنگ های رسوبی تخریبی

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارس

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۲

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

زمین شناسی ایران و کشورهای همجوار

ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲

ماگماتیسم در ایران

ماگماتیسم در ایران

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹