کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 66 مورد

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

سنگ شناسی دگرگونی// مفاهیم و واژه ها

ناشر : دکتر مرتضی خلعت بری جعفری

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس

ناشر : رضا بهبهانی و راضیه لک

زمین ساخت صفحه ای// رانش قاره ای و کوه زایی

زمین ساخت صفحه ای// رانش قاره ای و کوه زایی

ناشر : ولفگانگ فریش/مارتین مشده

فرهنگ مصور واژه های تخصصی باز و پایان

فرهنگ مصور واژه های تخصصی باز و پایان

ناشر : دکتر مریم ناز بهرام منش طهرانی

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد دوم )

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد دوم )

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۷۸

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد اول )

ویژگی های سنگ های ماگمایی ایران ( جلد اول )

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۸

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

فرهنک چینه شناسی ایران

فرهنک چینه شناسی ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۰

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

زمین شناسی صحرایی در سرزمین های گنیسی درجه بالا

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۶

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

راهنمای برداشت و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در مقیاس ۱/۲۵۰۰۰

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

حقایق زمین

حقایق زمین

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۲ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۷۷

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

چینه شناسی ژوراسیک (جلد ۱ )

ناشر : سازمان زمین شناسی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۷