پتروژنز گرانیتوئیدهادسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۳۵۰٬۰۰۰ ریال