پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردی

پیش درآمدی براور میکروسکپی کاربردیدسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۹
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

کتاب حاضر که ترجمه کتاب Introduction to practical ore microscopy ازP.R Ineson است ،در نوع خود کتابی جامع وپایه بشمار می رود که هم می تواند مورد استفاده دانشجویان مبتدی قرار گیرد وهم به تبحر بیشتر کارشناسان بیافزاید

ارسال با ایمیل: