ذخایر طلای ایرانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: