ذخایر طلای ایرانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۱۴۰٬۰۰۰ ریال