مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
روشی دقیق درشناسایی پدیده های زیرسطحی زمین شناسی توسط آنالیزتصاویرFMI(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتسی امین گردهمائی علوم زمین
تأثیر کمیت و کیفیت در مدیریت مصرف آب زیرزمینی دشت خویس جھت مصارف کشاورزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی پراکنش و پتانسیل آلایندگی عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحد ھای افیولیتی جنوب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی ارتباط جانبی سازند بیدو و گروه مگو در زون گسلی حد فاصل بلوک های یزد و طبس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی و رسوبات آبرفتی کواترنر در محدوده شهر و دشت تبریز جهت تهیه نقشه کاربردی در مقیاس ۲۵۰۰۰/۱(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تأثیر شرایط اولیه هیدرواستاتیک و غیر هیدرواستاتیک در شکست با استفاده از مدلسازی عددی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان تاثیر گنبد نمکی قم در آب­های زیرزمینی شهر قم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
شناسایی اتوماتیک بخش­های مختلف سازندهای گچساران و آسماری با رویکرد پردازش تصویر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه دگرسانی منطقه ی آتشفشانی سبلان با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
پردازش تصاویر ASTER به‌منظور تفکیک دگرسانی‌های گرمابی در چهارگوش سهل‌آباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی و مقایسه روشهای ارزش گذاری لایه های اکتشافی در GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
تفکیک و شناسایی واحدهای فرمی پلایای (کویر) سیرجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
روش استخراج متوالی در جداسازی فلزات سنگین؛ کاربردها و محدودیت­ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورعلوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنیسی امین گردهمائی علوم زمین
پیشنهاد روشی جدید برای اندازه­گیری میزان بهبود کیفیت توده سنگ در اثر تزریق سیمان (مطالعه موردی سد بازفت)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی خطر فروچاله های دشت فامنین- کبودرآهنگ با استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
رتبه‌بندی زوایای میل هسته در سدهای خاکی با استفاده از دو مدل MCDM(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه رفتار خزشی سنگ­های شکننده ترک­دار و بدون ترک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
اهمیت استاندارد سازی بخش های مختلف فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش تکتونیک تراکششی در جایگیری پهنه های سیلیسی طلادارشمال سراب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری رخنمون های سنگی تونل پوزه خون با استفاده از نرم افزار راک پک سه (Rock pack III)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین