مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل ساختارهای شکننده ارتفاعات شمال خاور رفسنجانعلی سیستانی پور، همایون صفایی، سهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
مقایسه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت مکران (ایران و پاکستان)اردلان فاضل ولی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی انرژی و گشتاور لرزه ای زمین لرزه های مکران (ایران و پاکستان)اردلان فاضل ولی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
تاثیر گسل های پی سنگی شو و بستک بر روی تکامل ساختمانی تاقدیس شمیلواردلان فاضل ولی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
سبک چین خوردگی تاقدیس شرقی گردنه گچ (جنوب شرق داراب)آزاده خرم نیکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
مطالعه لرزه زمین ساختی گسل تبریزحمید صدیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
ساز وکارتشکیل چین های تنگ و فشرده درمنطقه لرستانحمید صدیق-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی جنبه های زلزله شناسی مهندسی زمین لرزه ۸/۳/۸۳ فیروزآباد کجور Mw مهدی زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان ایجاد تسونامی در دریای خزرشادی طباطبایی میر، محمد رضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
خصوصیات زمینلرزه بزرگ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۴ در ناحیه سوماترامحمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی پیش‌نشانگرهای لرزه‌ای زمینلرزه بـم با استفاده از داده‌های شبکه لرزه‌نگاری یزدنوید شاد منامن، عبدالرضا قدس و نوربخش میرزاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای ساختاری، ژئوشیمیائی و سن سنجی مطلق اورانیوم کمپلکس دگرگونی نیریزمحمدرضا شیخ الاسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی مورفوتکتونیکی سازند لوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (ETM+)محمدرضا سهندی، فریبرز قریب ، مه آسا روستائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISسومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی نو در بررسی شواهد تکتونیک فعال گسل پیرانشهرمهرداد نیاسری- منوچهر قرشی- مرتضی طالبیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت منطقه گرگان و علی آبادمسعود زمانی پدرام،حمیدرضا کریمی،حسام حسینی<br>محمد باقر جعفریان,محمدرضا قاسمی <br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی گسیختگی سطحی، ویژگیهای ژرفی و ویرانی ناشی از زمین لرزه بم بر اساس داده های ماهواره رادارطالبیان، م.(۱)، قرشی، م.(۱)، نظری، ح.(۱). جکسون، ج.(۲)، فیلدینگ، ا. (۳)، فانینگ، ج. (۴).سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISسومین گردهمائی علوم زمین
نقش گسل کره بس بر نفتگیرهای تاقدیسی منطقه قیرمحمودی سیوند، سیامک- پور کرما نی ، محسن- احمد نیا،عبدالحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
نقش تکتونیک فعال در شکستگی های دشت یزد - اردکانمحمد فاتحی میبدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
کنترل کننده های ساختاری در جایگیری گرانیت خوشینهمحمدمهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل هندسی تاقدیس دهنو و پهنه های عرضی - برشی همراه آن(بخش فارس ساحلی کمربند چین خورده-رانده شده زاگرس)جوادباقری ،علی یساقی،محمد محجل، سلمان جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین