مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای Fe- Mn جنوب شرق تربت حیدریهاحمدی،علی اکبر - راستاد، ابراهیم-رشید نژاد عمران،نعمت ا...سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کانسارهای پورفیری شیلی مرکزی (Central Chile) و مقایسه آنهابا کانسارهای پورفیری ایراناحمد کاظمی مهرنیا -رضا زرین فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کانه زائی طلا و انواع آن در محور سقز-پیرانشهر ( شمالغرب پهنه دگرگونه – ماگمائی سنندج سیرجان)حسینعلی تاج الدینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و ژئو شیمی کانسار رسی رودگز طبسمحمد رازی اربابی بیژن اعتمادی (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ارتباط بین توده­ نفوذی و اسکارن در خاروانا، آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران،سعید علیرضایی، رضا ارجمندزاده، مرتضی عین علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نگاهی به کانه زایی تنگستن در بخش شرقی کمپلکس گرانیتوئیدی بروجرد ( غرب ایران)داریوش اسماعیلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه کانه­سازی طلا در رگه­های اکسیدی منطقه­ی خونی، انارک، ایرانایرج رساء -محمد هادی نظام­پور-ساسان لیاقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل ژئوشیمیایی موثر بر نحوه توزیع عناصر Al، Si و Fe در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال شرق ایران)دکتر داریوش اسماعیلی۱، امیر اثنی عشری۱، دکتر حسین رحیم پور بناب۱، دکتر عباس امینی فضل۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
اکتشاف ژئوشیمیائی وزمین شناسی طلا خونیک در جنوب خراسان امیدوار اشکلک محمدرضامحمد رضا امیدوار اشکلکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نقش دولومیت در تشکیل کانسار کلاه دروازه، دامنه جنوبی ایرانکوه ( جنوب اصفهان)علی قاسمی* ،** فریدون غضبان ،بتول تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
فسفات در جنوب خاور هزار مسجد-کپه داغسید حمید رضا رضایی -نرجس علیجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
NATURE OF CARBONATE-HOSTED BARITE-GALENA DEPOSIT IN CENTRAL ALBORZ,NOTHERN IRAN (DUNA MINE)Fatemeh Sabahi -Robert Moritzسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه سطح فرسایش کانسارهای معدنی براساس استفاده از شاخصهای زونالیته لیتوژئوشیمیایی با مطالعه موردی بر روی کانسار مس پورفیری دره زاربابک رحیمی، غلامرضا رحیمی پور،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ویژگی های کانی سازی، دگرسانی، مطالعات سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد در منطقه خونیک جنوب بیرجند، استان خراسانریتا سلیمی*، محمد لطفی**، ایرج رساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی افق‌های زغالدار سازند پابده در جنوب غرب ایوان غربسعید خدابخش - زهره آتش مرد -حسن محسنی -رضا بهبهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
توسعه نرم افزاری جهت تحلیل حساسیت اقتصاد معدن در ایرانمسعود درستی - محمد کلاهدوزان - محمد نوعپرستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نتایج محاسبه ذخیره بخش غربی کانسار سرب و روی عمارت با استفاده از روشهای هندسی و زمین آماریرضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
شبیه سازی لرزش زمین ناشی از انفجار به کمک شبکه های عصبی در معدن مس سر چشمهمسعود منجزی۱،محمد حسین دهقانی۲، مسعود حسامی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارائه یک رابطه ریاضی برای تعیین شیب دیواره معدن مس سونگونمسعود منجزی۱، کامران گشتاسبی۲، مجتبی رضاخواه۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چشم‌انداز معدنکاری با مقیاس کوچکاحمدرضا صیادی۱ و سید امید گیلانی۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین