مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
جغرافیای زیستی دیرینه ممبر A سازند گچال بر اساس مرجان‌هاآزاده مهدوی فیض‌آبادی، علیرضا عاشوری، کاوه خاکسارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی حرکات بلوک ساختاری دشت ورامین به کمک شواهدریخت زمینساختی و نوزمینساختیآناهیتا کی‌نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی تکوین ساخت و بافت و الگوی کانی‌زایی آهن نواری راپیتانآنیتا بابکی علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
داده‌هایی پیرامون ولکانیسم پالئوزوئیک زیرین در مناطق ابیانه، زفره،باقرآباد و دالمه اردکان (ایران مرکزی)آیتی. خلیلی. نقره‌ئیان. همدانی. سینایی. مکی‌زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بیواستراتیگرافی گروه بنگستان در میدان نفتی سرکانابراهیم قاسمی‌نژاد گوهر‌اله‌بخشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بیواستراتیگرافی مقطع تیپ سازند گورپی در شمال میدان نفتیلالی (خوزستان)ابراهیم کاملی ازان حسین وزیری‌مقدم حسن امیری‌بختیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
معرفی شیوه تهیه اطلس لایه‌های اطلاعاتی و نقشه پتانسیل معدنی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به کمک منطق فازی ورقه‌های ۱:۱۰۰۰۰۰ سفید سنگ، تربت جام، آق دربنداحسان حاج ملاعلی- مهندسین مشاور کان‌ایرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
پیش‌درآمدی بر معیارهای مطلوبیت برخی از کانیهای صنعتی ایراناحمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تخمین هزینه در پروژه‌های معدنی با استفاده از مدلهای اقتصادسنجیاحمدرضا صیادی اکبر کیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
رده‌بندی ژنتیکی نهشته‌های آذر آواری قسمت فوقانی مجموعه آتشفشانی هزار(استان کرمان)احمدی‌پور، حمید- ملکی، لیلاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیر سازندهای زمین‌شناسی بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینیدشت هرزنداتاصغری مقدم، اصغر- آقازاده، نصرت (سخنران)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
معادل فلوریت پیناوند؛ MVT یا اپی ترمال؟افشین قشلاقی دکتر فریدمُرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین لغزشبابک راکعی، ماشالله خامه‌چیان، پرویز عبدالملکی، پانته‌آ گیاهچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
برآورد تخمینی ذخیره اهداف اکتشافی آشکار شده براساس داده‌های سطحی با مطالعه موردی بر روی کانسار دره زاربابک رحیمی، غلامرضا رحیمی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی منطقه‌بندی لیتوژئوشیمیایی کانسارهای مس پورفیری با مطالعهبابک رحیمی، غلامرضا رحیمی‌پور، بهنام شفیعی، اکبر کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختاری ساختگاه سد کارون II و منطقه پیرامون آنباقری اعظم پورکرمانی محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کانه زائی و ژنز اورانیوم در آنومالی پرتوزا آقچه کند (جنوب غرب سراب)بسکابادی، احمد؛ ملک قاسمی، فرهاد؛ سامانی، بهرام؛ اسپهبد، محمدرضا؛ مجتهدی؛ منصورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تقلیل منابع عدم قطعیت (نایقینی) در مدلسازی آبهایزیرزمینی با استفاده از روش واسنجی (کالیبراسیون) خودکار تعیینیبهرنگ یوسفی ناغانی، محمدجواد عابدینی، مزدا کمپانی زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ماگماتیسم پروتروزوئیک و پالئوزوئیک در ناحیه بافق و ارتباط آن با کانیزائی آهنبهروز امینی، منیره پشتکوهی، حمیده رشیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیر آب انتقالی از زاینده‌رود بر روی سفره آب زیرزمینی یزدبهروز دهقان منشادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین