مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ژئوشیمی و دگرسانی هیدروترمالی در اندیس مس سرخه، مرندملک قاسمی، فرهاد- کریم زاده، علیرضا- جهانگیری، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
رخداد کانه‌زائی طلا در پهنه برشی باریکاحسنعلی تاج‌الدین، محمد باقردری، شجاع‌الدین نیرومندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تفکیک زونهای طلادار و عقیم کانسار طلای موته با استفاده از مطالعاتبهزاد مهرابی- نادر سوسفی‌نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تخمین هزینه در پروژه‌های معدنی با استفاده از مدلهای اقتصادسنجیاحمدرضا صیادی اکبر کیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
پیش‌درآمدی بر معیارهای مطلوبیت برخی از کانیهای صنعتی ایراناحمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی منطقه‌بندی لیتوژئوشیمیایی کانسارهای مس پورفیری با مطالعهبابک رحیمی، غلامرضا رحیمی‌پور، بهنام شفیعی، اکبر کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و سنگ مادر کانسار کائولن زنوز مرندکمال سیاه چشم، علی عابدینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی کانه‌زائی سرب و روی شاهعلی بیگلو در ارتباط با پدیده‌هایجواد شاه علی‌نژاد دکتر محمد لطفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی فلززایی جیوه در سنگهای لیستونیتی گسترده افیولیتی خویعلی امامعلی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی زایش کانسار باریت کمشچه با استفاده از داده‌های زمین‌ شیمیاییگیتی فرقانی تهرانی محمدعلی رجب‌زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی تکوین ساخت و بافت و الگوی کانی‌زایی آهن نواری راپیتانآنیتا بابکی علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی اجمالی ژنز کانسارهای آهن ماگمایی با نگرش بر کانسار آهن آنومالی شمالی در منطقه بافقرسول سپهری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
برآورد تخمینی ذخیره اهداف اکتشافی آشکار شده براساس داده‌های سطحی با مطالعه موردی بر روی کانسار دره زاربابک رحیمی، غلامرضا رحیمی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بحثی پیرامون ژنز و ارزیابی اقتصادی کانسار طلای گندیقیس بدخشان‌ممتاز آناهیتا کی‌نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
اکتشافات کانیهای سنگین در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ خبرعباس مقصودی، سیمین دخت یونسی، مجید نعمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
اکتشافات سیستماتیک طلا در منطقه کرویان با نگرش ویژه‌ای بر شاخصه‌های کاربردیرضا زرین‌فر محمدجواد شمسا محمود غضنفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
استفاده از شواهد بافتی، ساختی و کانی شناختی در تعیین شرایط و نحوه تشکیل کانسار فسفات گزستانجمالی حمایت دُری محمد باقرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی بلوک B غربی (Bw) مجتمع معدنیرضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارتباط سازند سولفیدهای نواری (BSF) با سازند آهن‌نواری (BIF) در منطقه معدنی بافقحسن آذر آئین و علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
«کاربرد مطالعات سیالات درگیر در اکتشافات کانسارهای گرمابیدکتر بهزاد جاج‌علیلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین