مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نگرشی بر یافته‌های ژئوشیمیایی در نهشته‌های کربناته پرمین جنوب شرقشهر رضامژگان نکوخو و محمد حسین‌آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمیایی رخساره‌های کربناته- دولومیتی سنگ مخزن گازیدالان و کنگان در میدان سلماندکتر احمدرضا ربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مطالعات ژئوشیمیایی نهشته‌های کربناته سازند جیرود در جنوب غربدامغانطیبه باقری- محمد حسین‌آدابی- میررضا موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند رازک در منطقه وار- فیروز آبادکدکتر فریدون سحابی- مژگان هوشمند- نیره رضیلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
رخساره‌های عمیق رسوبات پلیوسن در جنوب غرب دریای خزرخدابخش، سسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
رابطه بین ترکیب و منشأ رسوبات سیلیسی آواری (ژوراسیک میانی) با محیط تکتونیکی در شرق بینالود، جنوب غرب مشهدسیده فخری هاشمی، سید رضا موسوی حرمی، اسدالله محبوبی و مهدی نجفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند قم در جنوب بخش مرکزی حوضه رسوبیایران مرکزی: ارزش زمان چینه شناختی سکانس‌ها در تشخیص سن پارهیعقوب لاسمی و هادی امین رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی‌های زمین شناسی دریایی و تغییرات زون ساحلی و نزدیک بهساحل در بخش جنوب شرق و شرق دریای خزر با کمک داده‌هایماهواره‌ای تکراریراضیه لکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مقایسه بین روش نسبتهای باندی و روش Crosta جهت تشخیص مناطقدگرسان شده با استفاده از داده‌های سنجنده ASTER مطالعه موردی منطقه میدوکهادی شهریاری-حجت‌الله رنجبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
معرفی شیوه تهیه اطلس لایه‌های اطلاعاتی و نقشه پتانسیل معدنی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به کمک منطق فازی ورقه‌های ۱:۱۰۰۰۰۰ سفید سنگ، تربت جام، آق دربنداحسان حاج ملاعلی- مهندسین مشاور کان‌ایرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد موثر استفاده از تکنیک جدید در تشخیص و بارزسازیدگرسانی گرمابی و اکسیدهای آهن بر روی داده‌های لندست (TM) در محدوده زون طارممهرداد مدنی گیوی-جلال کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در تهیه نقشه خودسازمان یافته از سطحزمین? (SOFM) برای عملیات اکتشاف معدنپیمان افضل بیژن اسفندیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش کروستا Crosta technique و داده‌های سنجنده ETM+ در بازسازی نواحی دگرسانی هیدروترمالی در منطقه جنوب باختری بیرجند(محدوده اکتشافی خونیکناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتانسیل‌های معدنی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ میامی با بهره گیری ازسیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)مانا رحیمی – بهروز مهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی دگرسانی لیستونیتی تیپ طلادار با استفاده از روش دیفولیانت(Defoliant technique) و روش کروستا (Crosta technique) در پردازش تصاویر ماهواره‌ای در افیولیت ملانژ جنوب خراسانناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف مقدماتی مس به کمک فن‌آوری سنجش از دور و GIS در منطقه شرق زنجانعلی قائمی احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
استفاده از GIS در اولویت بندی واحدهای زمین شناسی حوضه آبریز میقان اراک از نظر پتانسیل آبیفریدون قدیمی عروس محله: استادیار گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مقایسه روابط تجربی معمول برای محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکیاشباع با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاکمحمد نخعی- هادی امین رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مطالعات ژئوالکتریک آبخوان کورین به منظور اکتشاف آب زیرزمینیهادی طهماسبی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
محاسبه آبدهی ویژه آبخوان دشت آذرشهر با استفاده از معادله ساده شده هیدروژئولوژی به منظور قطعیت بخشیدن به مدل ریاضیعباس مزروعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین