مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نقش باکتری ها در فسفاتی شدن سازند پابده در فروافتادگی دزفول شمالیحسن محسنی- حسین رحیم پور بنابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفـاده از گلاکونی در تفسیر چینه نگاری سـکانســـــی سازند ایتامیر ) جنوب آق دربند( شرق حوضه رسوبی کپه داغخواجه یزدی ، مرضیه، موسوی حرمی، رضا، محبوبی، اسد ا...، نجفی، مهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پیوستگی رسوبی و شناسایی عوامل­کنترل­کننده ریزشوند­گی درطول رودخانه درپرچین- شرق اسفراینموسوی حرمی، رضا؛ محبوبی، اسدا...؛ نجفی، مهدی؛ رستمی زاده، قاسمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رخسارهای سازند ایلام مو کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عنصری در تشخیص مرز این سازند با سازند سروک در رخنمون تنگ رشید ، کوه پیون ، منطقه ایذهاسدی مهماندوستی – الهام ، آدابی – محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مقایسه صحت و دقت بین دستگاههای اسپکترومتری فلورسانس اشعه ایکس مینی پل(MiniPal) و مینی میت(MiniMate)شهرکی ، حسینی ، زریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مفاهیم کلی, شرایط بهینه و کالیبراسیون برای آنالیزترکیبات اکسیدی ماژور وعناصر فلزی تریسشهرکی ، حسینی ، زریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
روش ساده برای اندازه گیــری طلا بوســـیله دستگاه اسپکترومتری مرئی – فرابنفشجلال حسن ، علیرضا کرمی ، محمد هادی کرباسی ، جمیله سالار آملیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی شرایط بهینه در اندازه گیری کمی عناصر در نمونه های زمین شناسی توسط دستگاه XRFعزیزالله نژاد علی، محمد حکیمی ،فاطمه نوریان، سحرناز تاج بخش ،کلثوم فاضل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نتایج آزمون SPT با نتایج آزمایشگاهی رسوبات آبرفتی در ساختگاه کارخانه لامپ تصویری عالم آرا- مرندامیر خبازی، ماشااله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و مدل سازی قابلیت فرسایش پذیری و ارائه نقشه پهنه بندی خطر فرسایش درحوضه آبریز رودخانه کرجشراره غفوری, علی ارومیـه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی جنبه های اقتصادی ـ اجتماعی زمین لغزش :( مطالعه موردی منطقه هراز)رضا باقریان - مسعود گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی تولید مصالح‌ سنگدانه ای‌ (بالاست‌) جهت‌بهمن بهلولی- مصطفی عسکری - علی کیانمرزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمین شناسی ساختگاه سد پیشنهادی علی آباد دمقاباذر مصطفائی، مسعود گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی وضعیت هیدرولوژی ونفوذپذیری ساختگاه سد تنگوئیه سیرجانعلی محمدرجبی؛ غلامرضا خانلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نقش چاههای مشاهده ای و پیزومتریک در تحلیل مخاطرات ناشی از بهره برداری آبهای زیرزمینی در شهر مشهدرضا آل خمیس -سعید کریمی نسب<br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد انحرافی, مسیر تونل انتقال و نیروگاه برقابی لیراب ۴ در استا ن خوزستانمرتضی جعفر خالوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی خواص مهندسی سنگدانه های جنوب بیرجندحمید بهرامی، علی ارومیه ای، نورالدین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش همگرایی سنجی برای تخمین میزان جابجایی ها در سازه های زیرزمینیعماد ارباب زاده بروجنی- سعید کریمی نسب-اصغر فولادگر-محمد محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی روش تزریق جهت تثبیت خاکهای مسیر قطار شهری شیرازحسین کاظمی- رسول اجل لوئیان - محمد خسروتاشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه سفیدارگلهبابک راکعی ، ماشالله خامه‌چیان ، پرویز عبدالملکی، پانته‌آ گیاهچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین