مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه سیال های درگیر (Fluid inclusion) در اسکارن های سنگان خوافاحمد مظاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه سیالات درگیر و نقش آنها در تشکیل کانسار طلای رگه ای در منطقه باغو (جنوب دامغان)فرید مر- عطاشاکری- علیرضا باباخانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئو شیمیایی و ارزیابی اقتصادی بازیافت مواد آلاینده مرداب انزلیفشاد لویزهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانه زایی آهن در شرق چهار گوش ماهنشانمحمد لطفی- علیرضا جعفری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ویژگیهای اقتصادی پومیس های محدوده غرب سهند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی اندیس مولیبدن، مس پورفیری آبدرسلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی منشاء کانسار کبالت تیدر اقلید ( استان فارس)سید حسین قطمیری- جمشیدشهاب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
روشهای تجزیه ای مواد زمین شناسی و معدنیاکرم کریمی تبریزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ساخت و بافت رسوبی- دیاژنتیک و دگر شکلی در کانسار گل زردطاهر فرهادی نژاد- ابراهیم راستادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی خاستگاه کانسار طلا در منطقه موتهمرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
معیارهای اکتشاف کانسارهای کرومیت: برداشت هایی از کانسارهای کرومیت ایران زمینمسیب سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کانی شناسی و پی جویی مقدماتی کانیهای سنگین رسوبات آبرفتی رودخانه کرخه در استان خوزستانعلیرضا زراسوندی- ساسان لیاقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
آلگاریتم مخروط شناور تصحیح شدهعلی دباغسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پی جویی مواد پوزولانی در منطقه شمال آبیکاحمد خاکزاد- محمد صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژنز کرومیت و عناصر کمیاب در معدن کرومیت خواجه جمالی- نیریز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد کریجینگ سه بعدی (از نوع معمولی و شاخص) در تخمین ذخیرهعلی اصغر حسنی پاکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه کانی سازی آنتیموان در منطقه ارغش نیشابورمهدی حاجی نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه هیدروشیمی شورابه های پلایای بجستان به منظور اکتشاف املاح تبخیری و فلز استراتژیک لیتیومحبیب ... ترشیزیان- سید رضا موسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شمه ای از زمین شناسی و اندیسهای معدنی محدوده ورقه یکصد هزارم مشکانخلیل بهار فیروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مدارکی از ادخالهای سیال در سنگهای مرتبط با کانسار آهن سنگان خراسانمحمد بومری- غلامرضا لشگری پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران