مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شناسایی و بررسی سازش باکتریهای خانواده باسیل در زونهای کانی سازی مس سرچشمه با استفاده از تکنیکهای GISGآسیه محمدزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تأثیر شرایط اولیه هیدرواستاتیک و غیر هیدرواستاتیک در شکست با استفاده از مدلسازی عددی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه مظاهر سطحی منابع زمین­ گرمایی در برگه یکصدهزارم جیرنده با استفاده از RS و GISحمیدرضا جعفری­ساروقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
نانو کاتالیست طلا روی اکسید آهن برای اکسیداسیون آلاینده ها در دمای پایینماهرخ السادات حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمیندکترسعیده سنماریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی دگرسانی های کانسار مس پورفیری علی آباد یزد با استفاده از روشهای PPI، SAM و SIDهادی شهریاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سنجش از دور جهت تعیین پتانسیل های لاتریت نیکل دار -سرچاهاننرگس قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان تاثیر گنبد نمکی قم در آب­های زیرزمینی شهر قم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی مورفومتری و ژئومورفولوژی گنبد نمکی قمناهید متولی زاده نائینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه دگرسانی منطقه ی آتشفشانی سبلان با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
پردازش تصاویر ASTER به‌منظور تفکیک دگرسانی‌های گرمابی در چهارگوش سهل‌آباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی و مقایسه روشهای ارزش گذاری لایه های اکتشافی در GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی سرپانتینیت های معادن خواجه جمالی با استفاده از روش کروستامحمد هادی نوروزیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
استخراج آلتراسیون ها و ساختارهای برگه ۱:۲۵۰۰۰ کواترنری کردان با استفاده از تصاویر ماهواره ای استرگلاویژ ملکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی افت سطح آب های زیرزمینی دشت قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)فرزانه شمسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی (منطقه لالی در استان خوزستان)علی خوبیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
ارتباط مورفوژنیک توده کوهستانی دماوند با فرایند تابندگی خورشیدعبدلله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
تفکیک و شناسایی واحدهای فرمی پلایای (کویر) سیرجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی ساختارها و دگرسانی­ های جنوب رباط­ خان با پردازش داده­ های ماهواره­ایعاطفه ارجمندزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین ساخت ناحیه دشت ارژن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تکنیک‌های سنجش از دورزهرا کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئومتیکسسی امین گردهمائی علوم زمین