مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی تنش دیرینه بر پایه مطالعه شکستگی های موجود در سازند کرج ، منطقه رودهن (آنتی البرز)پروین بابائیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در حوضه های البرز شمالی( حدفاصل شهرهای بهشهر تا نکاء )رضا مجید زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ژئودینامیک از دیدگاه دحوالارضمحمد حسن اسدیان فلاحیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
سازوکار حرکت نمک در دیاپیر جهانی- جنوب غرب فیروزآبادزهرا عدالت نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد،جنوب شرق مشهد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین لرزه خیزی سد زیردان در ایالت لرزه‌زمین ساخت مکراننوشین نجفی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش گسلهای ژرف پوسته در الگوی دگرریختی کمربند سنندج – سیرجان، مطالعه موردی پهنه اقلید - دهبیدآرش برجستهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش سامانه شکستگی سازند تبخیری گچساران در الگوی آبراهه­های ناحیه لالی-­ گتوند در شمال استان خوزستانطیبه احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه ساختاری و کینماتیکی گسل سیاه­کوه، شمال جاجرمسید منصور حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی عددی میدانهای تنش و جابجائی در پهنه اقلید - دهبید و دستاوردهای لرزه زمین ساختی آنآرش برجستهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
گسل های عرضی امتدادلغز و اهمیت آنها در مکران باختریشهریار صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران)زهره رحمتی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگیشهرزاد عامریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی های نوزمین ساختی و مخاطرات منطقه گرمه در برگه ۱:۱۰۰.۰۰۰ جاجرمعباس عینعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی الگوی زمانی-مکانی لرزه خیزی در امتداد پهنه گسلی کازرونعذرا حسن لوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ارائه معادله ریاضی برای پیشروی چین خوردگی تاقدیسی و ناودیسیمحبوبه نوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
حل معادلات انتقال آلاینده های محلول در آب زیرزمینی به روش رانگ کوتامریم قره باغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های آبگرم خرقان با هدف اکتشاف منابع زمین گرماییحمیدرضا جعفری­ ساروقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
شناسایی اتوماتیک بخش­های مختلف سازندهای گچساران و آسماری با رویکرد پردازش تصویر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
انفورماتیک و دیرینه شناسی ( دروازه ای نو به دیرینه شناسی مدرن )الهام یوسف زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین